Cenu získalo celkem 20 žáků a 12 učitelů a pedagogických pracovníků. Nejlepší ředitelkou byla zvolena Zdeňka Tichá z 1. MŠ Karlovy Vary.
Akce se uskutečnila již po šesté a předávní proběhlo v aule ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. „Jde o potřebnou tradici, která je vlastně takovou výkladní skříní našeho města. Těší mě, že se školáci zajímají o dění u nás, což je také zásluhou jejich kantorů,“ uvedl karlovarský primátor Petr Kulhánek s tím, že vyzdvižením úsilí a práce, chce město motivovat další lidi.

U oceněných žáků se hodnotily jak studijní výsledky, tak i vzorná reprezentace školy a města. Pedagogové byli zase vybíráni za vynikající výsledky, přístup ke škole, žákům a rodičům nebo za aktivity nad rámec běžné činnosti.

Předávání cen se ovšem nedožil Pavel Valenz ze ZŠ 1. máje, který ji dostal In memoriam. „Pan Valenz byl autorem a organizátorem každoroční dlouhodobé soutěže Čtenářská liga. Svým charismatickým přístupem dokázal žáky do výuky vtáhnout a motivovat a ti byli vždy perfektně připraveni ke studiu na středních školách,“ uvedla ve své řeči Helena Kyselá, mluvčí magistrátu.

Cenu za Pavla Valenze přebrala jeho dcera Kateřina Tintěrová.

Volba na nejlepší ředitelku Zdeňku Tichou také nebyla náhodná. Právě ona totiž byla nápomocna při transformaci systému předškolního vzdělávání v Karlových Varech v roce 2005, kdy byly vytvořeny dvě velké příspěvkové organizace. Vedle toho je velmi aktivní k mezinárodní spolupráci a v získávání finančních prostředků z EU, na jejichž základě byly již obnoveny zahrady u mateřských škol Krymská a Mozartova.
Komise školství, vzdělávání a demografie dále udělila zvláštní cenu ´Učitelská legenda´ Jiřímu Ježkovi.

Ten se věnoval učitelskému povolání od roku 1954. Od roku 1974 měl z politických důvodů zákaz vykonávat tuto činnost a byl zaměstnán pouze v dělnických profesích. K učitelování se ale vrátil, a to v roce 1992 na ZŠ Konečná Karlovy Vary, kde působil až do odchodu do důchodu v roce 2000.

Seznam oceněných i další fotografie z předávní naleznete na webových stránkách Karlovarského deníku.

Ocenění žáci a učitelé:
Zvláštní cena: ZŠ 1. máje Mgr. Pavel Valenz – In memoriam

Žáci: ZŠ 1. máje – Eliška Vitvarová, Daniela Cihlářová
ZŠ J. A. Komenského – Martin Bartoš, Sára Sandtnerová
ZŠ Konečná – Jaromír Kodet, Matěj Raisl
ZŠ Krušnohorská – Alena Kuciánová, Hana Leitgebová
ZŠ jazyků – Adriana Divišová, Veronika Götzová
ZŠ Dukelských hrdinů – Zdeněk Odut, Vladimír Pohanka
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení – Tomáš Dyk
ZŠ Poštovní – Ela Vokáčová, Jan Zindr
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – Ladislav Hlavatý, Jana Přistoupilová
ZUŠ – Kateřina Nevšímalová
ZŠ Truhlářská – Barbora Owczarzy, Matyáš Matějka

Učitelé a pedagogičtí pracovníci:
ZŠ J. A. Komenského – Mgr. Jarmila Krejčová
ZŠ Konečná – Jana Potužáková
ZŠ Krušnohorská – Mgr. Jana Kafuňková
ZŠ jazyků – Stanislava Prokešová
ZŠ Dukelských hrdinů – Mgr. Bc. Hana Lejsková
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení – Květoslava Masáková
ZŠ Poštovní – Mgr. Soňa Patrochová
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – za základní školu – Mgr. Jiří Zeman
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – za uměleckou část – Petra Blau
ZŠ Truhlářská – Mgr. Viera Gavlasová
1. MŠ Karlovy Vary – Martina Stejskalová
2. MŠ Karlovy Vary – Bedřiška Hořčičáková

Nejúspěšnější ředitel:
1. MŠ Karlovy Vary – Mgr. Zdeňka Tichá

Učitelská legenda: – Jiří Ježek