Cenu získalo celkem 20 žáků a 12 učitelů a pedagogických pracovníků. Nejlepší ředitelkou byla zvolena Zdeňka Tichá z 1. MŠ Karlovy Vary.
Akce se uskutečnila již po šesté a předávní proběhlo v aule ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. „Jde o potřebnou tradici, která je vlastně takovou výkladní skříní našeho města. Těší mě, že se školáci zajímají o dění u nás, což je také zásluhou jejich kantorů,“ uvedl karlovarský primátor Petr Kulhánek s tím, že vyzdvižením úsilí a práce, chce město motivovat další lidi.

U oceněných žáků se hodnotily jak studijní výsledky, tak i vzorná reprezentace školy a města. Pedagogové byli zase vybíráni za vynikající výsledky, přístup ke škole, žákům a rodičům nebo za aktivity nad rámec běžné činnosti.

Předávání cen se ovšem nedožil Pavel Valenz ze ZŠ 1. máje, který ji dostal In memoriam. „Pan Valenz byl autorem a organizátorem každoroční dlouhodobé soutěže Čtenářská liga. Svým charismatickým přístupem dokázal žáky do výuky vtáhnout a motivovat a ti byli vždy perfektně připraveni ke studiu na středních školách,“ uvedla ve své řeči Helena Kyselá, mluvčí magistrátu.

Cenu za Pavla Valenze přebrala jeho dcera Kateřina Tintěrová.

Chebský most v Karlových Varech je kulturní památkou. Rozhodlo o tom Ministerstvo kultury na návrh Národního památkového úřadu v Lokti.
Chebský most památkou? Nechceme, rozhodli radní

Volba na nejlepší ředitelku Zdeňku Tichou také nebyla náhodná. Právě ona totiž byla nápomocna při transformaci systému předškolního vzdělávání v Karlových Varech v roce 2005, kdy byly vytvořeny dvě velké příspěvkové organizace. Vedle toho je velmi aktivní k mezinárodní spolupráci a v získávání finančních prostředků z EU, na jejichž základě byly již obnoveny zahrady u mateřských škol Krymská a Mozartova.
Komise školství, vzdělávání a demografie dále udělila zvláštní cenu ´Učitelská legenda´ Jiřímu Ježkovi.

Ten se věnoval učitelskému povolání od roku 1954. Od roku 1974 měl z politických důvodů zákaz vykonávat tuto činnost a byl zaměstnán pouze v dělnických profesích. K učitelování se ale vrátil, a to v roce 1992 na ZŠ Konečná Karlovy Vary, kde působil až do odchodu do důchodu v roce 2000.

Seznam oceněných i další fotografie z předávní naleznete na webových stránkách Karlovarského deníku.

Ocenění žáci a učitelé:
Zvláštní cena: ZŠ 1. máje Mgr. Pavel Valenz – In memoriam

Žáci: ZŠ 1. máje – Eliška Vitvarová, Daniela Cihlářová
ZŠ J. A. Komenského – Martin Bartoš, Sára Sandtnerová
ZŠ Konečná – Jaromír Kodet, Matěj Raisl
ZŠ Krušnohorská – Alena Kuciánová, Hana Leitgebová
ZŠ jazyků – Adriana Divišová, Veronika Götzová
ZŠ Dukelských hrdinů – Zdeněk Odut, Vladimír Pohanka
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení – Tomáš Dyk
ZŠ Poštovní – Ela Vokáčová, Jan Zindr
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – Ladislav Hlavatý, Jana Přistoupilová
ZUŠ – Kateřina Nevšímalová
ZŠ Truhlářská – Barbora Owczarzy, Matyáš Matějka

Učitelé a pedagogičtí pracovníci:
ZŠ J. A. Komenského – Mgr. Jarmila Krejčová
ZŠ Konečná – Jana Potužáková
ZŠ Krušnohorská – Mgr. Jana Kafuňková
ZŠ jazyků – Stanislava Prokešová
ZŠ Dukelských hrdinů – Mgr. Bc. Hana Lejsková
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení – Květoslava Masáková
ZŠ Poštovní – Mgr. Soňa Patrochová
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – za základní školu – Mgr. Jiří Zeman
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – za uměleckou část – Petra Blau
ZŠ Truhlářská – Mgr. Viera Gavlasová
1. MŠ Karlovy Vary – Martina Stejskalová
2. MŠ Karlovy Vary – Bedřiška Hořčičáková

Nejúspěšnější ředitel:
1. MŠ Karlovy Vary – Mgr. Zdeňka Tichá

Učitelská legenda: – Jiří Ježek

Ilustrační foto.
Turisté mohou označit cyklotrasy, od kraje na to dostanou 300 000 korun