Jak informovala Jana Špačková z Českého statistického úřadu Karlovy Vary, lidé v regionu berou dokonce o 5 137 korun méně, než je celorepublikový průměr.

„Za první tři letošní měsíce vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Karlovarském kraji na přepočtené množství zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 1,8 procenta. Reálně to ovšem znamená, že za toto období došlo k poklesu o 0,4 procenta,“ upřesnila Špačková s tím, že tento údaj se vztahuje ke spotřebitelským cenám, které se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,2 procenta. Tento pokles mzdy byl zaznamenán už jen v Plzeňském kraji.

Průměrná hrubá měsíční mzda v nejmenším kraji dosáhla během prvního kvartálu 30 148 korun. „Karlovarský kraj tak zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. Nejvyšší naopak připadá tradičně v Hlavním městě Praze, kde lidé berou průměrně 44 432 korun. Tato mzda ovšem výrazně převyšuje celorepublikovou hodnotu,“ konstatovala analytička.