"Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy, 54,5 %, tedy 4 818. Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 436, 4,9 % všech uchazečů, a mezi uchazeči bylo také 899 osob se zdravotním postižením," informovala Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci ledna 2023 lidé ve věku 55 až 59 let, 1 181 osob, kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,5 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,9 let, a nezaměstnaní tak byli o 0,5 roku mladší než před rokem. "Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 44,5 % z nich mělo ukončeno pouze základní, nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 28,2 % uchazečů," uvedla Jana Špačková.

Ilustrační foto.
Vary chystají značky k UNESCO. Město se tak chce zbavit i reklamního smogu

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v kraji jich mělo celkem 2 201 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k nárůstu těchto uchazečů o 318, tedy o 16,9 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary, 923, tedy 41,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti. Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v kraji činila 9 728 korun.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,48 %. Po Ústeckém s 5,76 %, Moravskoslezském s 5,23 % a Jihomoravském s 4,57 % se tak jedná o čtvrtý nejvyšší podíl mezi všemi regiony České republiky a celorepublikový průměr převyšuje o 0,59 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán ve Zlínském kraji, 3,06 %.