NEJVÍC NA DŮM KULTURY

„Rozpočet města navrhujeme jako vyrovnaný a nejvíce peněz budeme investovat do dokončení rekonstrukce fasády a výměny oken kulturního domu na Mírovém náměstí, který je památkově chráněn a jeho oprava je rozplánována na několik let,“ říká starosta města Jan Bureš. Částka pro dům kultury činí 26 milionů korun.

PARKOVIŠTĚ I SLUŽEBNA

Druhou největší položkou je plánovaných 16 milionů korun na stavbu parkovacích míst v Jáchymovské ulici na trase bývalé železniční vlečky. Dalších 15 milionů korun je pak připraveno na zahájení stavby nové požární zbrojnice rovněž na Jáchymovské ulici. „Za zmínku ale určitě stojí i 8 milionů korun na parkoviště ve vnitrobloku Majová, Štúrova, Palackého nebo 7 milionů korun na vybudování nové služebny městské policie na Hlavní třídě,“ uvádí starosta.

DALŠÍ PLÁNY

Plánovaná je také stavba hřiště na míčové sporty u restaurace Kulatá bába v sousedství zimního stadionu nebo rekonstrukce další části městského koupaliště. Relativně hodně peněz hodlají v Ostrově zaplatit i za přípravu projektové dokumentace na akce do dalších let. „Dva miliony korun chceme investovat do projektu nové sportovní haly u gymnázia. Další peníze pak poslouží na přípravu dokumentace na rekonstrukci opuštěného objektu Myslivna nebo na projekt stavby domu pro správce psího útulku a rekonstrukci velkého bazénu koupaliště,“ popisuje Jan Bureš.

KLADNÉ HOSPODAŘENÍ

Ostrov za letošní rok očekává přebytek ve výši 93 milionů korun, který je ale již zapracován do návrhu rozpočtu na rok příští. „Nebudeme sahat na fond budoucnosti, kam bychom převedli další v současné době neplánovaný přebytek,“ dodal Jan Bureš. Letošní kladné hospodaření města je dáno vyššími příjmy a nečerpanými výdaji.