„Areál karlovarské nemocnice prochází postupnou proměnou a na konci letošního roku se nám dle časového harmonogramu podařilo úspěšně realizovat přestavbu ortopedického oddělení. Jeho současná podoba zcela odpovídá nárokům na kvalitní zdravotní péči a zároveň poskytuje adekvátní zázemí pro potřeby zdejších zdravotníků. Součástí stavebních úprav byla kompletní rekonstrukce všech pokojů včetně hygienických prostor, navíc byl vybudován jeden nadstandardní pokoj, kterým ortopedie dosud nedisponovala a který umožní pacientům při rekonvalescenci větší pohodlí a soukromí. Proběhla také obnova sesterny, kde byla zřízena recepce a vzniklo nové zázemí pro personál a pro příjem pacientů,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek s tím, že celkové náklady investiční akce vyšly na 17 milionů korun a dalších 2,8 milionu korun Karlovarský kraj uhradil za vybavení oddělení.

„Jsme rádi, že se nám vše podařilo prakticky bez omezení provozu a nedošlo k prodlužování čekacích dob na plánované výkony. Zároveň samozřejmě děkuji personálu i pacientům za trpělivost během rekonstrukce. Modernizované oddělení bude sloužit především jim tak, aby se během pobytu v nemocnici cítili komfortněji,“ dodal generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März.

Zhotovitelem přestavby byla společnost STASKO Plus s.r.o. Rekonstrukce oddělení zahrnovala kompletní dispoziční úpravy, byly vyměněny veškeré rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, topení a medicinální plyny. Do vybraných pokojů byla nainstalována nová klimatizace a úprav se dočkaly také podlahy, které nyní splňují vyšší standard protiskluzovosti a snížily tak riziko možného úrazu pacientů. Prostory ortopedického oddělení mají také nové vnitřní vybavení, nábytek a 25 elektricky polohovatelných lůžek, která usnadní léčbu i práci ošetřujícího personálu. Ortopedické oddělení je nyní také kompletně bezbariérové, a to včetně sociálního zařízení.

Karlovarský kraj bude v investicích do regionálního zdravotnictví pokračovat. V příštím roce se chystá modernizace heliportu Nemocnice Karlovy Vary s celkovou výší nákladů 25 milionů korun. V karlovarské nemocnici, pavilonu N se počítá se zařízením onkologické ambulance, která bude otevřena již v první polovině roku 2024. Stejný postup je v plánu také pro zubní kliniku a urgentní příjem II. typu ,emergency, v Nemocnici Cheb.