Že nešlo pouze o jakousi formální stáž, kdy budou takříkajíc pouze koukat pod ruce zdravotním sestrám a lékařům, potvrdila hlavní sestra KKN Gabriela Píchová. „Pro studenty jsme připravili praxi na celkem deseti odděleních. Například na interně, traumatologii, jednotce intenzivní péče nebo na intervenční kardiologii. Na odděleních se postupně střídali vždy po dvou, aby se mohli zapojit do práce a co nejvíce pochytili," uvedla Píchová.

Překvapením pro hosty ze Slovenska bylo například to, že se dostali i na operační sály. A dokonce k výkonům, které mohli sledovat z bezprostřední blízkosti. „S tím jsme vůbec nepočítali. Operující lékaři nám dokonce přesně vysvětlovali postup. K tomu jsme se u nás nedostali," poznamenala studentka Klaudia Majtnerová.

Dostat se na stáž do Karlových Varů nebylo úplně jednoduché. O program Erasmus a zahraniční stáže je podle pedagoga prešovské zdravotnické školy Lukáše Novotného poměrně velký zájem. „Je jedno, zda jde o stáž v Česku, nebo kdekoliv jinde v zahraničí. Studenti vědí, že jim to hodně dá, a snaží se na ně dostat. Výběr je ovšem velmi přísný," konstatoval Novotný.

O tom, kdo do zahraničí v rámci programu Erasmus vyjede, rozhoduje dlouhodobý prospěch, zájem o obor a také chování a vystupování. „Škola je zapojena do řady projektů, ale taková skupina vyjela do Česka poprvé," řekl Novotný.

Studenti z prešovské zdravotnické školy ale nebyli pouze v práci. Ve volném čase se alespoň částečně seznámili s regionem, kam přijeli. „Prohlédli jsme si Karlovy Vary, prošli se po kolonádách a také ochutnali místní prameny. Jeli jsme se podívat také do Prahy," uvedl studentka Iveta Fečová.

Mnohé ze slovenských studentů láká po absolvování školy práce nebo studium v zahraničí. Není tedy vyloučeno, že by se některý z těch, kteří v karlovarské nemocnici absolvovali stáž, mohl v budoucnu do regionu vrátit.