„Krajská rada současně na tomto zasedání s účinností od 1. května zvolila členem představenstva KKN primáře radiodiagnostického oddělení Jiřího Hoffmanna. Ten nahradí k 1. květnu v tříčlenném představenstvu KKN Petra Svobodu, odvolaného na základě jeho rezignace k 30. dubnu z funkce člena představenstva i generálního ředitele," uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí. Třetí členkou představenstva krajské nemocnice zůstává Dagmar Divišová.

Podle krajského náměstka Miloslava Čermáka vedení kraje očekává od pozměněného představenstva KKN kroky vedoucí k ekonomické a finanční stabilizaci nemocnice i zvýšení její výkonnosti

„A současně realizaci dalších opatření, která krajská rada doporučuje schválit Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nadcházejícím zasedání 24. dubna," vysvětlil náměstek Čermák.

Představenstvo KKN by mělo předložit krajské radě a následně ke schválení na červnové zasedání Zastupitelstvu Karlovarského kraje finanční a materiálně technické podmínky nutné pro zachování současné struktury a organizace řízení akutní lůžkové zdravotní péče, včetně finančních požadavků KKN na Karlovarský kraj.

Tento materiál už kraj krajské nemocnici dvakrát vrátil k přepracování. Předpokládanou ztrátu , kterou bývalé vedení nemocnice vyčíslilo na šedesát milionů, totiž krajští radní odmítli.

Krajská nemocnice je ve ztrátě už delší dobu a podle náměstka Čermáka je možné, že ta za rok 2013 se bude pohybovat mezi 100 až 120 miliony korun. Jenom za zrušené poplatky za hospitalizaci chybí nemocnici 18 milionů korun, o něž nyní bude žádat.

Podle odcházejícího generálního ředitele KKN Petra Svobody je budoucnost KKN složitá. A navrhl krajským radním řešení. „A to nechat vše, jak to nyní je. To znamená, že by léčba pacientů byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění a ztráty dotoval Karlovarský kraj. Nebo do KKN přibrat silného strategického partnera, který by závazky KKN převzal a kryl je," uvedl letos v únoru.