„Karlovarská krajská nemocnice je v ještě horším stavu, než jsem si původně myslel. V tomto smyslu jsme skutečně krizovým managementem,“ uvedl chmurně Luděk Nečesaný, který se včera ujal funkce předsedy představenstva tohoto zdravotnického zařízení a zároveň byl jmenován generálním ředitelem nemocnice.

„Leží před námi řada zásadních úkolů. Čeká nás dokončení několika výběrových řízení, dostavba pavilonu akutní medicíny, finanční stabilizace Karlovarské krajské nemocnice (KKN) a zároveň bychom chtěli zahájit proces akreditace obou nemocnic v Karlových Varech i Chebu,“ nastínil své priority v KKN Nečesaný.

Místopředsedkyní představenstva KKN byla představenstvem zvolena Miloslava Tanečková, která bude zodpovídat za ekonomiku a personalistiku.
„Nemocnice hospodaří řadu let se ztrátou. Mým prvním úkolem bude co nejdříve provést detailní analýzu nákladů společnosti se všemi návaznostmi. Některé náměty na úspory už máme,“ uvedla.

Členem představenstva je také Jan Rais, který je zároveň provozně technickým ředitelem. Na starosti bude mít dostavbu pavilonu akutní medicíny. Za obchodní politiku KKN zodpovídá Milan Trpišovský. „Naším cílem je zavést standardní obchodní procesy, které podpoří efektivní ekonomické chování nemocnice,“ vysvětlil. Členem představenstva je také Dagmar Divišová z Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Oproti původním informacím Václava Larvy, krajského radního pro zdravotnictví, chce Luděk Nečesaný původně pětičlenné představenstvo doplnit ještě o dva členy.

„Tým by měl být rozšířen o Martina Zítka a Ladislavu Kohoutovou, kteří převezmou zodpovědnost za zdravotnické úseky. Jejich doplnění do orgánů společnosti musí ještě projít schvalovacím řízením a se změnou musí souhlasit valná hromada KKN, tedy rada kraje,“ vysvětlil generální ředitel Luděk Nečesaný.