Město by totiž technické služby, které nyní vykonává soukromá společnost prostřednictvím pronájemní smlouvy, provozovalo samostatně. Zimní a letní údržba vyjde městskou kasu na pětatřicet milionů korun. A právě v penězích tkví největší argument pro založení městských technických služeb.

Podle náměstka primátora Čestmíra Bruštíka (vol.) by totiž při úklidu vlastními silami ušetřilo šest milionů korun ročně. „Počáteční investice by byla 30 milionů korun, ta by byla rozprostřena do pěti let. Analýzu máme už dokončenou a záleží na novém vedení magistrátu, zda tento projekt dokončí, nebo dá přednost stávajícímu režimu úklidu města. Rozhodnout se budou muset. Smlouva se současnou úklidovou firmou ale vyprší příští rok,“ uvedl náměstek Bruštík.

„Vyhotovení analýzy zadalo současné vedení města na konci roku 2017. Zpracovatel této studie, kterým je autorský kolektiv KRI, obecně prospěšná společnost, pod vedením Ladislava Žáka, byl při úvodním jednání v krátkosti seznámen se stávající situací ve městě jaká společnost a jakým způsobem letní a zimní údržbu provádí,“ vysvětlil náměstek Bruštík.

Zpracovatel v předložené analýze podle něj vychází ze současného stavu údržby městských komunikací, navrhuje možné změny v prováděné činnosti a závěrem doporučuje vytvořit příspěvkovou nebo obchodní společnost. Ta postupně převezme většinu aktivit, jež jsou v současnosti předmětem činnosti externích firem. „Do analýzy je rovněž zahrnuta i finanční rozvaha, ze které vyplývá, že založením příspěvkové nebo obchodní společnosti by bylo možné uspořit minimálně 20 procent současných finančních nákladů. Což při současných průměrných ročních nákladech 30 milionů bez DPH 21 procent činí šest milionů korun.

Rada města už „Analýzu letní a zimní údržby v Karlových Varech“ projednala. Materiál byl navíc doplněn o informace k předpokládaným počátečním nákladům při zavádění údržby městských komunikací do působnosti města. „Doporučili jsme zabývat se touto analýzou a uložili technickému odboru ve spolupráci s odborem majetku města zajistit detailní srovnání současného a budoucího stavu po provozní a ekonomické stránce. A také zpracování ekonomické analýzy pořizovací a provozní fáze společně s řešením technického zázemí nových technických služeb, a to jsou budovy, garáže a sklady,“ shrnul návrh radních náměstek Bruštík