Přestože vernisáž výstavy se uskutečnila včera, o tom jak výstava vlastně vznikala, se vyjádřil také Národní památkový ústav v Lokti. Také ten popírá, že by společnost Karlovarské minerální vody s tímto nápadem přišla.

Světlice Kyselka

Na vzniku pozoruhodné koncepce lázní s provozními budovami stáčírny alkalické kyselky se ve své době podílela řada význačných architektů a stavitelů rakouské a rakousko-uherské monarchie. V Kyselce se to rojilo slavnými jmény, řečeno dnešním slovníkem – byly zde samé hvězdy. Proto se dá s nadsázkou prohlásit, že v 19. století zářilo nad Kyselkou nebe plné hvězd. A sama Kyselka zazářila na nebi jako světlice, která po násilném vyhasnutí padá k zemi.

Výstavu připravil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary a Národním technickým muzeem v Praze s názvem „Hvězdné nebe nad Kyselkou".

Náklady na realizaci výstavních panelů a tiskovin zajistila pro Karlovarské muzeum společnost Karlovarské minerální vody.
V této souvislosti považuje NPÚ za nutné uvést na pravou míru oznámení tiskové mluvčí KMV, a.s. , která nesprávně jako autory výstavy jmenuje vedle Karlovarského muzea pouze společnost KMV.

My, ne vy…

„Popudem k uspořádání výstavy byly otázky o hodnotách Lázní Kyselka, vznášené po celý minulý rok, mimo jiné i v reakci na návštěvu prezidenta České republiky Václava Klause v Kyselce v září 2011. Díky dlouhodobému nezájmu, neúdržbě i podceňování hodnot zdejší architektury je dnes již zásadně ohrožena samotná existence celého památkově chráněného souboru. S tím vyvstala i neodkladná potřeba patřičného odborného zhodnocení celého souboru. V poslední době se rozhořela pravděpodobně poslední bitva o záchranu areálu, plná emocí a vášní. Ostatně i samotná presentace výstavy se v tiskových zprávách objevuje s dezinformacemi a emotivními prohlášeními," uvádí Národní památkový ústav v Lokti.

Historie a artefakty

Výstava o ohrožené architektuře Lázní Kyselka je rozčleněna do tří celků, které se vzájemně prolínají. První část pojednává o historickém vývoji Lázní Kyselka, ve druhé části se představují významní architekti a stavitelé, kteří byli činní v Lázních Kyselka, a ve třetí části jsou prezentovány stavby těchto slavných architektů v ostatních zemích habsburské monarchie i celé Evropě. Výstava je doplněna řadou unikátních a jedinečných dokumentů a artefaktů. Ze soukromých zdrojů, včetně současných majitelů areálů, se podařilo zapůjčit například sochu Heinricha Mattoniho či bustu dr. Löschnera, návštěvní knihu lázní s podpisem řeckého krále Otty I., po jehož návštěvě v roce 1852 byl zdejší pramen nazván pramenem krále Otty, nebo originální Mattoniho orlici připomínající anděla s polámanými křídly. Shromážděna je i nadmíru cenná historická plánová dokumentace ke stavbě jednotlivých lázeňských i provozních objektů, která je takto souborně vystavována vůbec poprvé, a dosud nepublikované ikonografické materiály.

Aby návštěvník výstavy byl vtažen do bezprostřední situace Lázní Kyselka, byl proveden přímo v terénu sběr artefaktů, rozesetých kolem památkově chráněných budov.

„Syrový dojem rozpadající se Kyselky tak zprostředkují části honosné štukové výzdoby z Mattoniho vily, pavilónu Ottova pramene a Vilemínky (původního Kurhausu), secesní vitráž, ze suti propadlé střechy Mattoniho vily vynesené dveře a okna s původními kličkami, z věže Jindřichova dvora zachráněná okna s kruhovými terčíky zasklení (tzv. bucny) či poslední celistvé kusy balustrády a originální klička oken kolonády Ottova pramene. Z příkopu u stáčírny Löschnerova pramene byly již dříve zachráněny zástupci Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR okna a žaluziové okenice.

Velmi zajímavým artefaktem jsou ale zejména vzorky umělého mramoru z pavilónu Ottova pramene, tvořící na stěnách vlivem svého rozpadu takřka surrealistické obrazce. Návštěvník výstavy se tak může zblízka seznámit se způsobem, jakým byl umělý mramor (stucco lustro) zhotovován," zvou k návštěvě výstavy památkáři.

Unikátní celek

Lázeňské a provozní budovy v Kyselce představují i ve svém zbědovaném stavu unikátní celek dokumentující éru vrcholného rozkvětu lázní v letech 1880-1900 a s nimi i celého západočeského lázeňství. Jedinečnou hodnotou, která převyšuje jednotlivosti forem, je zejména hodnota urbanistická. Jako urbanistický soubor nemá lázeňský ansámbl v Kyselce konkurenci. Unikátní urbanistická hodnota souboru si nesporně žádá komplexní přístup a záchranu všech článků souboru.

Záštity a přednášky

Výstavě „Hvězdné nebe nad Kyselkou" poskytla svou záštitu ještě v době svého působení místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Kateřina Klasnová, ministryně kultury České republiky Alena Hanáková a radní pro kulturu, památkovou péči, lázeňství a cestovní ruch Karlovarského kraje Eva Valjentová. Výstava potrvá do 17. června.

„Po dobu konání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bude panelová část výstavy ve dnech 20. června až 19. srpna umístěna ve Vřídelní kolonádě v Karlových Varech a poté bude přemístěna do Národního technického muzea v Praze, kde potrvá od 31. srpna do 28. října," vysvětlují historici a památkáři.

Během výstavy se budou konat doplňkové akce a komentované prohlídky. Dne 15. května se uskuteční v karlovarském Muzeu na Nové Louce přednáška Lubomíra Zemana na téma Slavní architekti činní v Lázních Kyselka a 13. června rovněž v Muzeu Karlovy Vary na Nové Louce přednáška Stanislava Burachoviče Heinrich Mattoni a Lázně Kyselka.