A když to místní občané zjistili, doslova se zhrozili. Protože s tímto záměrem nesouhlasí, vypravili se i na karlovarské zastupitelstvo, aby před svými zástupci důrazně protestovali a přesvědčili je o tom, aby město své stavební plány s návsí změnilo.

„Se zastavěním návsi rozhodně nesouhlasíme. Daná lokalita je jedním z mála sídel vesnického typu a právě kolem návsi historicky vznikala zástavba rodinných domů s tím, že tento centrální prostor s rozsáhlou vegetací, stromy a zelení zůstane zachován. Výstavbou rodinných domů by došlo k radikální změně dosavadního prostoru a obec by tak ztratila svůj dosavadní charakter. Navíc je tento záměr v rozporu s urbanismem platným pro tuto část obce," ohradili se písemně proti plánované výstavbě zdejší lidé. Podle nich by z doposud vesnické zástavby zde vznikl nový satelit, kterých je v okolí Karlových Varů celá řada. „Jsme rozhodnuti razantně jednat za zachování stávajícího charakteru zástavby naší obce s využitím všech dostupných prostředků," zdůraznili. Podle zdejšího občana lidé nechápou, proč by se měl nový satelit stavět právě na návsi.

„Možná je to někomu ušité na míru. Sítě tady jsou, takže on vydělá krásné peníze a nám zničí bydlení," uvedl před zastupiteli. Podle magistrátu je ale Úřad územního plánování připraven se s obyvateli Olšových Vrat setkat a poskytnout jim jakékoliv dostupné informace. „Zákonný způsob, jak návrh územního plánu ovlivnit, je vznést k němu připomínky nebo námitky, ideálně během jeho veřejného projednávání, které teprve bude. Všechny námitky a připomínky k novému územnímu plánu musí být řádně vypořádány," vysvětlil mluvčí magistrátu Jan Kopál. Šanci na zvrat v návrhu územního plánu místní lidé tedy mají. Jenomže to má háček. Že se mají na návsi v Olšových Vratech stavět rodinné domy, si všimli úplnou náhodou. Kdyby toho nebylo, připomínky by neuplatnili a v budoucnu zastavěná náves by v navrhovaném územním plánu zůstala.