Žlutice - Modernizaci křižovatky u Žlutic, která patřila v regionu k těm méně bezpečným, přivítají především motoristé. Komunikace je nyní bezpečnější a umožní větší plynulost provozu. Na její modernizaci získal Karlovarský kraj dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady dosáhly téměř 4,5 milionu korun.

Stavbu, která byla realizována za částečného omezení silničního provozu, prováděla od dubna letošního roku firma Eurovia CS. Modernizace spočívala v přípravě území, rozšíření stávající komunikace i v úpravách mostu. Celá konstrukce byla opatřena novou hydroizolací. Na most bylo osazeno nové ocelové zábradlí. Nová nosná konstrukce byla pevně spojena s konstrukcí stávající.

„Z celkových nákladů bude 85 procent, tedy zhruba 3,8 milionu korun, pokryto z dotace Evropské unie. Pět procent výdajů, tedy kolem 220 000 korun, pak bude uhrazeno ze státního rozpočtu. Zbylých přibližně půl milionu korun půjde z rozpočtu Karlovarského kraje,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík. Předfinancování akce bylo kryto schváleným úvěrem.

Další finance vložilo do úpravy křižovatky město Žlutice. Nechalo zrekonstruovat část sousedící památkové zóny, zajistilo výstavbu nových chodníků, úpravu veřejného osvětlení i zastávkových výjezdů pro autobusy. „Nevyhovující křižovatku se kraj rozhodl zmodernizovat především z důvodu vyšší bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu. Nyní je křižovatka zcela přehledná,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Křižovatka plní funkci důležitého dopravního uzlu, je velmi frekventovaná a tvoří významný průsečík i pro místní a regionální dopravu. Silnice II/193 vede směrem na Nečtiny a Úněšov v Plzeňském kraji a silnice II/205 míří na Močidlec a Manětín. Komunikace se zároveň napojuje rovněž na silnici I/6 (budoucí D6) ve směru na Karlovy Vary a na Prahu.