Žlutice - Modernizaci křižovatky u Žlutic, která patřila v regionu k těm méně bezpečným, přivítají především motoristé. Komunikace je nyní bezpečnější a umožní větší plynulost provozu. Na její modernizaci získal Karlovarský kraj dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady dosáhly téměř 4,5 milionu korun.

Stavbu, která byla realizována za částečného omezení silničního provozu, prováděla od dubna letošního roku firma Eurovia CS. Modernizace spočívala v přípravě území, rozšíření stávající komunikace i v úpravách mostu. Celá konstrukce byla opatřena novou hydroizolací. Na most bylo osazeno nové ocelové zábradlí. Nová nosná konstrukce byla pevně spojena s konstrukcí stávající.

„Z celkových nákladů bude 85 procent, tedy zhruba 3,8 milionu korun, pokryto z dotace Evropské unie. Pět procent výdajů, tedy kolem 220 000 korun, pak bude uhrazeno ze státního rozpočtu. Zbylých přibližně půl milionu korun půjde z rozpočtu Karlovarského kraje,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík. Předfinancování akce bylo kryto schváleným úvěrem.

Kasárna zmizela i z ulice Kapitána Jaroše v Karlových Varech, místo nich stojí nákupní centrum Varyáda.
Areály kasáren mizí z mapy kraje

Další finance vložilo do úpravy křižovatky město Žlutice. Nechalo zrekonstruovat část sousedící památkové zóny, zajistilo výstavbu nových chodníků, úpravu veřejného osvětlení i zastávkových výjezdů pro autobusy. „Nevyhovující křižovatku se kraj rozhodl zmodernizovat především z důvodu vyšší bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu. Nyní je křižovatka zcela přehledná,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Křižovatka plní funkci důležitého dopravního uzlu, je velmi frekventovaná a tvoří významný průsečík i pro místní a regionální dopravu. Silnice II/193 vede směrem na Nečtiny a Úněšov v Plzeňském kraji a silnice II/205 míří na Močidlec a Manětín. Komunikace se zároveň napojuje rovněž na silnici I/6 (budoucí D6) ve směru na Karlovy Vary a na Prahu.