Statisícové peněžité tresty hrozí městské společnosti Lesy Jáchymov s.r.o. a jejímu někdejšímu dlouholetému jednateli Robertu Marschnerovi, pokud Okresní soud v Karlových Varech uzná jejich vinu. Už dva roky se řeší bezprecedentní záležitost, v níž se angažoval dokonce i nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Bývalý jednatel jáchymovských lesů podle obžaloby nechal bez povolení vykácet stromy a odtěžit zeminu v cenně lokalitě Krušných hor pro údajné vybudování lesní cesty, která ovšem reálně slouží jako spojka mezi skiareály Neklid a Klínovec. „Je to regulérní sjezdovka, která je zanesená i do mapy skiareálu,“ komentoval kauzu karlovarský státní zástupce Jiří Kučera, který se domnívá, že proces by už mohl u karlovarského soudu v nejbližších měsících skončit. V současné době je před soudem prováděno dokazování.

„Jde o ukázkový případ obcházení zákona. V situaci, kdy územní plán neumožňoval v dané lokalitě vybudování lyžařské sjezdovky, označil obžalovaný stavbu jako lesní cestu, aby dosáhl vydání kladného územního rozhodnutí,“ napsal do obžaloby státní zástupce Kučera.

Klínovec / Keilberg - 24 Rondo z 01.01.2020

#youtube|rJz4170M7zQ?si=WaQIYKTEMRxIdD2I#

Terénní práce v roce 2018 se týkaly přibližně 36 tisíců metrů čtverečních, jde o dva a půl kilometru dlouhý pás v šířce až 27 metrů. Nejenže se tam pokácely stovky stromů, ale odtěžila se i velmi vzácná zemina. „Toto výrazné odlesnění mělo za následek poškození hydrologické, půdoochranné a krajinotvorné funkce lesa, kdy proces nápravy takového zásahu do lesního porostu trvá řádově stovky let,“ vyjadřovali se znalci během procesu.

Původ peněz ruského majitele pivovaru radní neřeší. Přestavba je pro ně priorita
Původ peněz ruského majitele pivovaru radní neřeší. Přestavba je pro ně priorita

Zásah mezi Neklidem a Klínovcem ovšem označily Lesy Jáchymov jako výstavbu lesní cesty a neopatřily si předem ani potřebná razítka úřadů, jako například od orgánu na ochranu přírody nebo stavebního úřadu. „Stavebník stavbu realizoval bez potřebných rozhodnutí nebo opatření v územním řízení a bez stavebního povolení. Teprve po dokončení stavby zažádal o vydání územního souhlasu k umístění stavby, kterou deklaroval jako lesní cestu. Stavební úřad následně vydal k této stavbě správní žalobou napadený kolaudační souhlas, přestože měl k dispozici informace, že masivní terénní a odlesňovací práce neodpovídají deklarovanému záměru zbudování pouhé lesní cesty a byly dokončeny bez předchozího rozhodnutí o povolení stavby,“ uvedl před časem mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Pikantní na celé kauze je, že už v roce 2018 město Jáchymov podepsalo se Skiareálem Klínovec smlouvu na pronájem dotčených pozemků za účelem budoucího provozu lyžařských sjezdovek. „Tedy ještě dříve, než společnost Lesy Jáchymov mohla začít využívat stavbu pro vlastní účely k hospodaření na přiléhajících lesních pozemcích, veškerá práva k těmto pozemkům včetně stavby samotné oficiálně pozbyla. Předmětná stavba byla místo toho obratem vyhrazena pro budoucí užívání ze strany Skiareálu Klínovec, který ji také od prosince 2018 i fakticky užívá jako lyžařskou sjezdovku,“ upozornil státní zástupce, který se domnívá, že vybudování lesní cesty bylo jen zástěrkou pro realizaci sjezdovky. „Ta má dokonce své označení. Jedná se o Rondo 24,“ upřesnil Kučera.

Přijímací zkoušky. Ilustrační foto
Tyto školy na Karlovarsku jsou nejlepší v přijímačkách. Region patří k horším

Jenomže Skiareál Klínovec trvá na tom, že to sjezdovka není. „Nás se tato věc vlastně formálně netýká, nejsme ani účastníky řízení. Popíráme, že by se díky tomu náš areál rozšířil nebo mohl rozšířit. Jde o lesní cestu, která není ani zasněžována. Navíc je jen 6 až 8 metrů široká,“ reagoval pro Deník vloni v květnu vedoucí manažer Skiareálu Klínovec Martin Koky. Mluvčí Skiareálu Hana Hoffmannová byla tehdy ve svém vyjádření sdílnější: „Naše společnost není investorem ani zhotovitelem propojovací cesty mezi Neklidem a Klínovcem, tudíž nemá ani relevantní možnost se vyjadřovat ke všem detailům. Pro úplnost stojí za to uvést několik zásadních faktů, které jsou veřejně známé a není problém si je ověřit. Dle nám známých informací byla dotčená propojovací cesta zbudována společností Lesy Jáchymov a slouží jak pro hospodářské účely, tak pro rekreační účely, což je jednou ze čtyř základních funkcí lesa danou zákonem. Cesta je široká 6 až 8 metrů, nikoliv mylně uváděných 12 až 25 metrů, což je jasné každému, kdo se na ní pohyboval. Parametrům sjezdovky cesta neodpovídá sklonem ani šíří, není ani zasněžována jako sjezdovky ve skiareálu. Po cestě se pohybuje v obou směrech veřejnost a dále slouží potřebám veřejného integrovaného záchranného systému, především Horské službě. Ostatně využívání lesních cest lyžaři jako propojek mezi sjezdovkami je běžnou praxí nejen ve Skiareálu Klínovec.“

Zkušenosti o Rondu 24 sdílí s dalšími uživateli internetu Václav Březina, který poskytl portálu mapy.cz svou fotografii z místa a napsal k ní: „Spojovací sjezdovka č.24 Klínovec-Rondo. Mírná sjezdovka - spíše spojovací cesta.“

Nejde přitom o první trestně právní kauzu, která se týká smluv mezi městem Jáchymov a Skiareálem Klínovec. Hospodářská kriminálka například prošetřuje výstavbu apartmánů v lokalitě Bratrství, kde mají investoři ze skiareálu svůj podíl. Bývalý starosta Bronislav Grulich, za jehož působení se smlouvy podepisovaly, vloni ke kauze s jáchymovskými lesy prohlásil: „Stromy nebyly vykáceny kvůli žádnému rozšíření skiareálu. Jde o lesní cestu, která se táhne od božídarského Neklidu na vrchol Klínovce. Byla nutná, protože tu lesníci potřebovali odtěžit kůrovcové dřevo. A aby dřevo mohli někam odkládat, vybudovali tu deponii pro meziuskladnění dřeva. Cesta vede po vrstevnici a jestli ji svévolně využívají lyžaři jako sjezdovku, nedokážeme ovlivnit.“

Za přečin poškození a ohrožení životního prostředí hrozí Marschnerovi peněžitý trest 200 tisíc korun včetně tříletého zákazu působení ve statutárních orgánech obchodních společností, společnosti Lesy Jáchymov pak peněžitý trest ve výši 750 tisíc korun.