Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci března 2024 celkem 9 431 uchazečů o zaměstnání. Kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných 4,63 % v rámci celé ČR. Na jedno volné pracovní místo připadalo 1,63 uchazeče o zaměstnání. „Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,60 %. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,62 %), který se umístil na 38. místě pomyslného celorepublikového žebříčku,“ uvedla Jana Špačková.

Téměř polovinu uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 40 až 59, 4 352, to je 46,1 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 let, nezaměstnaní tak byli o 0,5 roku mladší než před rokem. Z hlediska délky nezaměstnanosti došlo k výraznému meziročnímu nárůstu v kategorii uchazečů o zaměstnání od 9 do 12 měsíců, konkrétně o 249 osob, tedy o 58,7 %, a od 12 do 24 měsíců o 555 osob, což je o 56,3 %. Úbytek počtu nezaměstnaných ve srovnání s minulým rokem byl zaznamenán pouze u nezaměstnaných, kteří byli v evidenci úřadu práce mezi 6 a 9 měsíci.

Speed Marathon. Ilustrační foto.
Karlovarsko obsadí policie s radary, podívejte se, kde řidičům půjde o peníze

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,63 %. Po Ústeckém s 6,01 % a Moravskoslezském s 5,37 % kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,77 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,85 %) a ve Zlínském kraji (3,06 %).