Ostré kritice od opozičního hnutí ANO čelí nejen vedení Krajského úřadu Karlovarského kraje, ale i krajští úředníci. Týká se obsahu smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, které v minulém roce vedení kraje uzavřelo. Podle krajských zastupitelů za ANO jim ředitelka krajského úřadu Martina Vránová, zřejmě dle instrukcí hejtmana Petra Kulhánka (STAN), připravila hru na schovávanou a tyto informace stále tají. „A to i přesto, že existuje nezpochybnitelný nárok zvolených zastupitelů do těchto smluv nahlížet,“ tvrdí krajská opozice.

Úřad postupuje podle zákona, říká ředitelka

Ředitelka Vránová ovšem nařčení ostře odmítá a zdůrazňuje, že Krajský úřad Karlovarského kraje postupuje tak, aby zastupitelům při poskytování podkladů a informací, které požadují, vycházel maximálně vstříc. „Zároveň přitom musíme respektovat zákon chránící osobní údaje a další platnou legislativu. To je i případ opakované žádosti krajské zastupitelky Jany Mračkové Vildumetzové, jež žádala o možnost nahlédnout do pracovních smluv, dohod o provedení práce a o pracovní činnosti uzavřených Karlovarským krajem v období od 1. ledna do 30. září 2021,“ říká ředitelka.

Malého chlapce zabavili strážníci, dokud si pro něj maminka nepřišla.
Pětiletý chlapec se ztratil u Loděnice. Azyl našel u strážníků

Podle zastupitelů za ANO je ale opak pravdou a úředníci dělají vše pro to, aby požadované informace neobdrželi. „Abychom mohli kraj a čerpání krajského rozpočtu kontrolovat, chceme vědět, jací odborníci a za jakých podmínek pro kraj na konkrétních věcech pracují. Existuje zákon o krajích, kde je tento nárok jasně popsán. A protože jsme informace nedostali, tak jsme tento problém otevřeli na prosincovém krajském zastupitelstvu. Usnesení, které podpořili i někteří zastupitelé z vedení kraje, ředitelce krajského úřadu uložilo tyto dokumenty zastupitelům zpřístupnit, a to včetně jmen, funkcí, výše odměny a doby uzavřené dohody,“ uvádí místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová. Zdůrazňuje, že ani po domluvené návštěvě na krajském úřadu si zastupitelé za ANO nemohli dokumenty prostudovat.

Nechápeme, na čem pracují, zní z ANO

„K úkolu zastupitelstva konstatovali, že na něm pracují a že mají třicetidenní lhůtu k vyřízení. Nechápeme, na čem kdo pracuje a jak k této lhůtě dospěli. Jasně jsme několikrát avizovali, že si nechceme nic odnášet, nic kopírovat, že chceme jen nahlédnout do smluv, které vedení kraje uzavřelo v minulém kalendářním roce od ledna do září 2021. Žádost jsme podali už v říjnu loňského roku. Není to nic složitého a pevně věříme, že uzavřené smlouvy má personální oddělení řádně zaevidované. Není tedy třeba nic připravovat a na ničem pracovat“ míní krajský zastupitel za ANO Martin Hurajčík, který Janu Mračkovou Vildumetzovou na krajský úřad doprovázel.

Sadová ulice.
Podívejte se: Výprodej Karlových Varů pokračuje

Ředitelka krajského úřadu ale znovu zopakovala, že kraj nehodlá nic tajit, ovšem musí postupovat podle zákona. „Na základě požadavku krajské zastupitelky Mračkové Vildumetzové jsme nejprve připravili požadované informace obsahující u každé uzavřené dohody jednotlivě druh práce, druh smlouvy, rozsah včetně sjednaných hodin, platnosti, odměny v korunách za hodinu, případně za měsíc a informaci o financování z projektu. Ta je však následně označila za nedostačující a krajští zastupitelé mi jako ředitelce krajského úřadu na jednání 13. prosince uložili předložit kompletní seznam dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti – jména a příjmení, druh smlouvy, rozsah, na jaké období jsou uzavřené, výše odměn, zda jsou hrazené z projektových financí, nebo přímo z rozpočtu kraje. Úkol je nyní krajským úřadem zpracováván a bude splněn ve lhůtě 30 dnů, tedy do 12. ledna, což odpovídá příslušným právním předpisům,“ vysvětluje ředitelka.

Informace už dávno mají, chtějí další, tvrdí kraj

Aby mohli zastupitelům předat i jména a příjmení těch, kteří smlouvy a dohody uzavřeli, museli všechny oslovit a požádat o jejich souhlas. „Zároveň jsme obeslali Ministerstvo vnitra a Úřad na ochranu osobních údajů, abychom získali stanovisko, zda je uvedený postup v souladu se zákonem,“ uvádí ředitelka. „Nemáme co tajit a rozhodně si nehrajeme na schovávanou. Paní zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová má k dispozici seznam dohod se všemi potřebnými údaji, z nichž je možné zjistit, za jakou činnost byly krajským úřadem vypláceny finanční prostředky. Přiřazování ve smyslu ‚jméno – částka‘ o hospodárném, účelném a efektivním hospodaření s veřejnými prostředky nic nevypoví. U osob, které souhlas s poskytnutím jména a příjmení vyjádřily či ještě vyjádří, zastupitelé tyto údaje obdrží. U ostatních budeme postupovat v souladu s platnou legislativou,“ říká ředitelka Vránová.

A ohrazuje se i proti nařčení, že by požadované údaje tajila dle instrukcí hejtmana Kulhánka. „Příprava podkladů o dohodách a smlouvách probíhala a probíhá bez jakéhokoliv zásahu hejtmana Petra Kulhánka, který si je vědom svých práv a povinností hejtmana vůči krajskému úřadu,“ zdůrazňuje.

ANO spokojeno stále není

Zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová ale s jejím vysvětlením spokojena není. „Pakliže nám byla možnost nahlédnout do smluv několikrát upřena, patrně se tam nachází něco, co nemáme vidět. Jinak by kolem toho nebyly takové tajnosti. Jisté ale je, že je to naše právo,a dokonce naše povinnost, kontrolovat, jak vedení kraje nakládá s veřejnými prostředky a co si za ně objednává,“ dodává Jana Mračková Vildumetzová.