Vedení kraje se navíc rozhodlo nastartovat určité mechanismy, které jsou zárukou pro lidi z nejohroženějších skupin, že o ně bude postaráno a že neskoční kvůli rostoucím cenám na ulici. Konkrétně jde o systém takzvané Záchranné brzdy a také nabídky dostupného bydlení.

"I když je výhled optimističtější, chceme zajistit záchrannou brzdu pro každého, kdo by se dostal do tíživé situace. Lidé musejí vědět, že kdokoliv se dostane do tíživé situace, může čerpat pomoc od Karlovarského kraje. Pokud takový člověk dojde až na konec systému sociální pomoci a projde přes všechna opatření, musí vědět, že Karlovarský kraj má také nástroj, jak mu pomoci," uvedl hejtman Kulhánek.

Krajský radní Robert Pisár upřesnil, že tento systém bude nadále platný i pro období, kdy nebude žádná energetická krize a nebude se právě válčit. "Role Karlovarského kraje v tomto systému bude spíše koordinační. Záchranná brzda je určená pro ty, kteří už nebudou mít jinou možnost, než se obrátit na Karlovarský kraj. Neočekáváme, že takových lidí budou desetitisíce. Rozhodně se z naší strany nejedná o žádný další sociální systém," vysvětlil radní Pisár.

Systém Záchranné brzdy ještě není dokončen, aktuálně se dolaďuje metodika, a řeší se například také to, jak se tato zásadní informace dostane k těm, kteří to budou potřebovat. Vedení kraje totiž počítá s tím, že bude určená nejen lidem pečujícím doma o své blízké s mentálním nebo kombinovaným postižením, ale i pro osamocené seniory. Takové lidi je potřeba vyhledat, ale pokud o možnosti Záchranné brzdy nebudou vědět, sami se neozvou. "Proto jsme přišli s nápadem distribuovat leták s těmito informacemi v době, kdy se budou do schránek rozdávat volební lístky k volbě prezidenta," poznamenal Pisár s tím, že na Záchrannou brzdu chce kraj vyčlenit 10 milionů korun. "Větší část těchto lidí má na podporu od státu nárok, ale vůbec si o ni nepožádá. Proto chceme ve spolupráci s obcemi přímo v terénu tyto lidi vytipovat, oslovit a zprostředkovat ze stávajícího systému všechny možné formy podpory. Pokud to k vyřešení akutní krize v životě konkrétních občanů nebude dostatečné, přijde na řadu finanční pomoc od kraje. Snažíme se předejít tomu, že dopady energetické krize tyto rodiny a jednotlivci nezvládnou," nastínil.

Vedení kraje také aktuálně pracuje na systému dostupného bydlení, který bude jakýmsi doplňkem materiálu ministerstva pro místní rozvoj. To má být určeno především mladým rodinám nebo maminkám z azylových domů.

Roli silného hráče získává v energetické krizi logicky SUAS Group (nástupce Sokolovské uhelné - poznámka redakce), jejíž zástupci byli na diskusi také pozváni. "Sokolovská uhelná se snaží pomoci energeticky náročným firmám v regionu. Osmdesát procent našich členů má energie zafixované. Od 1. ledna je to už jen dvacet procent z nich. Všichni čekáme, co se stane. Konkurenceschopnost našich firem se ale v poměru světového exportu ztrácí, protože ke zvyšování vstupů dochází především na území Evropské unie. Věřím ale, že řešení najdeme," reagoval Filip Dušek, místopředseda Hospodářské komory Karlovarského kraje. "Firmám v regionu se snažíme nabízet dlouhodobé produkty, aby se jim tak zafixovaly náklady," doplnil David Najvar, místopředseda představenstva SUAS Group.

Podle Radomila Golda, místopředsedy představenstva Sedleckého kaolínu, byla ovšem pozice České republiky oproti sousedním zemím ještě více znevýhodněná. "Nejde jen o překotný nárůst energie a vstupů, ale naši zákazníci nám navíc nevěřili, že nám náš stát dává adekvátní pomoc. Na trhu jsme se tak vůči okolním státům stali na nějakou dobu nekonkurenceschopni, protože okolní země na krizi reagovaly mnohem lépe. Díky vyvinutému tlaku na vládu se tak už nyní přibližujeme německému modelu. Zvykli jsme si, že firmy si musí v takové situaci pomoci hlavně samy, až pak se mohou spoléhat na vyšší celky. I když jsme malý region, který má velké problémy, jsme ovšem naštěstí poměrně kompaktní. Skupina stabilních tradičních regionálních firem se v této těžké době dokázala vzájemně podržet," podotkl Gold.

I SUAS Group ale připouští, že má kvůli energiím problémy. "Aktuálně se potýkáme s nedostatkem zaměstnanců, protože představa před válkou na Ukrajině byla, že dojde k odklonění od uhlí," konstatoval předseda dozorčí rady SUAS Group Pavel Tomek.

Přechod na jiná paliva navíc podle Golda ze Sedleckého kaolínu není vůbec jednoduchý. "Využít alternativní zdroje je komplikované. Už jen záměr na výstavbu fotovoltaické stanice trvá roky. Tomu bude muset většinou předcházet změna územního plánu, která je také velmi zdlouhavá," prohlásil Gold na debatě.