Stačí nominovat svého kandidáta do ankety Senior roku, kterou podruhé vyhlásil Karlovarský kraj. Návrhy lze zasílat prostřednictvím on-line formuláře až do 15. září.

„Anketu jsme vyhlásili vloni poprvé a sešlo se nám celkem 182 vyplněných lístků. Lidé mohli nominovat jednotlivce, kteří jsou i v pokročilém věku stále aktivní, zajímají se o dění kolem sebe, pomáhají druhým a předávají jim svou moudrost a zkušenosti. Věřím, že i letos obdržíme mnoho zajímavých návrhů na ocenění,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Nominovat lze jednotlivce z Karlovarského kraje, kterému musí být minimálně 60 let. Formulář anketního lístku je na webu Karlovarského kraje. „Do formuláře je potřeba kromě jména nominovaného uvést také informace o člověku, který návrh zaslal, a důvod, proč vybranou osobu nominoval. Všechny správně podané nominace budou následně předloženy radě kraje,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti Petr Kubis.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Senior roku se uskuteční 8. listopadu v Městském domě kultury Sokolov, kde bude připraven bohatý kulturní program s občerstvením. „Mezi pozvanými hosty budou kromě oceněných také občané, kteří zaslali nominace,“ poznamenal Kubis.

Cílem ankety je podpořit aktivní stárnutí obyvatel Karlovarského kraje a posílit jejich postavení ve společnosti.