„Strážník Pavel se rychle zabydlel ve většině škol uvedených měst Karlovarského kraje a na společné besedy se vždy těší děti i strážníci. Díky celostátnímu setkání preventistů městských policií, které se uskutečnilo letos v květnu v Přelouči a kde byl projekt Notes strážníka Pavla odprezentován, začal strážník Pavel působit také v moravské Strážnici,“ uvedl velitel karlovarské městské policie Marcel Vlasák.

Kolegy ze Strážnice projekt určený pro první stupeň základních škol zaměřený především na prevenci sociálně-patologických jevů a rizikového chování podle Vlasáka zaujal natolik, že se dohodli se strážníky z Karlovarského kraje na jeho zavedení také v tomto moravském městě.

Prezentovat tento úspěšný projekt budou karlovarští strážníci také na podzim příštího roku, kdy budou Karlovy Vary místem pro další celostátní setkání preventistů městských policií.