“Je to multifunkční zařízení, které umožňuje plnohodnotně ošetřit pacienty jak s arytmologickou problematikou, tak s nemocemi koronárních tepen, což předchozí angiolinka neuměla,“ uvedl Alexandr Schee, primář Kardiologického oddělení nemocnice v Karlových Varech. “Navíc při menší dávce záření poskytuje dokonalejší zobrazení. Je tím pádem bezpečnější jak pro pacienta, tak pro personál,“ poznamenal primář.

Množství kontrastní látky a ozáření u nové angiolinky je totiž o 30 procent nižší, než u dosavadní technologie. Naopak v případě potřeby při použití stejného množství kontrastní látky operatér získává výrazně větší množství informací než dosud, ve vysokém rozlišení, a s možností nastavení úhlu projekce. To ve výsledku lékaři ušetří čas umožní soustředit se více na pacienta než na samotné ovládání techniky.

K vyšší bezpečnosti napomáhá i zavěšení technologie na stropní konstrukci, díky kterému má personál mnohem více prostoru kolem operačního stolu, nebo intuitivní ovládání angiolinky. Právě to je jednou z typických vlastností tohoto nejnovějšího modelu nizozemského výrobce.

Jeho nákup vyšel Karlovarskou krajskou nemocnici (KKN) na téměř 25,3 milionu korun s uzavřenou plnou servisní podporou na dobu pěti let v hodnotě skoro 7,2 milionu korun včetně DPH. Z nemocniční poklady ale půjde pouze platba za servis.
“Byli jsme úspěšní s žádostí o podporu z fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Získaná dotace tak nakonec pokryje osmdesát pět procent celkových nákladů na pořízení angiolinky. Zbývající část pak bude uhrazena z rozpočtu zřizovatele naší nemocnice, tedy z rozpočtu Karlovarského kraje,“ konstatovala Jitka Samáková, předsedkyně představenstva KKN .

Díky tomu bude mít karlovarská kardiologie k dispozici celkem tři angiolinky. Ty by měly při ročním počtu kolem tří tisíc hospitalizovaných a zhruba 5,5 tisíc ambulantních pacientů plně pokrýt potřeby území Karlovarského kraje.
Celkově se pak na modernizaci kardiocentra podařilo KKN získat dotaci z evropských fondů ve výši 50,2 milionů korun a dalších devět milionů korun z rozpočtu Karlovarského kraje. Vedle špičkové angiolinky za ně bude zakoupen například kombinovaný intravaskulární ultrazvuk a zařízení pro stanovení frakční průtokové rezervy, který bude používán ke kvantifikaci hemodynamické významnosti zúžení koronárních tepen.

Další novou a důležitou součástí vybavení bude záznamové elektrofyziologické zařízení a zařízení k radiofrekvenční ablaci, nebo nový echokardiografický přístroj včetně 3D jícnové sondy. I díky jejich nákupu tak bude karlovarské kardiocentrum i nadále patřit ke špičkovým pracovištím svého druhu v České republice.

“Z pohledu kraje je to jedna z nejvýznamnějších investic do karlovarské nemocnice v posledních letech. Jde totiž o jediné pracoviště svého druhu v regionu. Navíc zrovna v kardiologii hraje včasná a účinná pomoc dost zásadní roli. Vyspělá zdravotnická technika je v tomto oboru stejně důležitá, jako erudice lékařů, a teď máme obojí. Špičkové lékaře i skutečně špičkovou angiolinku,“ dodal Jan Bureš, radní Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví.