Nová dohoda o budoucí karlovarské koalici se rodí těžce a v bolestech.

O návrhu jedenáctičlenné rady, v níž by měli po třech zástupcích KOA a ODS, po dvou TOP09 a Alternativa a jednoho radního O co jim jde, nechce toto hnutí ani slyšet.

„Pro nás je nyní nejdůležitější, aby byl bezpodmínečně plněn náš volební program. To je transparentní magistrát, řešení kauz z minulého období a další. Pak se teprve můžeme bavit o personálním složení rady,” zdůraznil Otmar Homolka. Vyjednávací tým KOA ale postupuje přesně opačně.
Při čtvrtečním jednání o podobě nové koalice zazněly i návrhy na devítičlennou radu (tři zástupci KOA, tři ODS, jeden TOP09, jeden Alternativa a jeden O co jim jde). Další možností je rada sedmičlenná (po dvou zástupcích KOA a ODS, a po jednom TOP09, Alternativa a O co jim jde. Poslední variantou je opět jedenáctičlenná rada, v níž by měla KOA čtyři mandáty, tři ODS, a po dvou TOP09 a Alternativa. O co jim jde by zde zastoupena nebyla.
Problémy jsou ale také v Alternativě. Zatímco Jiří Kotek prohlásil, že do koalice s ODS Alternativa nevstoupí, tři její členové, Jaroslav Růžička, Petr Masák a Viktor David, s koalicí souhlasí.

„Alternativa nebude účastna jednání o koalici s ODS, ČSSD ani s KSČM a do takovéto koalice nevstoupí,” uvedl Jiří Kotek. Dodal, že bude-li uzavřena koalice otevřená nebo skrytá s těmito stranami, stane se Alternativa legitimní opoziční stranou zastupitelstva. Ale jeho slova vyvrací Jaroslav Růžička.
„Pokud pan Kulhánek používá pojem Alternativa, jedná se o nás tři – níže podepsané. Pokud pan Kotek vydává stanoviska Alternativy, vyjadřuje se jménem politické strany, jejímž je manažerem. My členy strany nejsme a vydávaná stanoviska s námi nejsou předem konzultována. Jsme přesvědčeni, že zrušení bývalé koalice K20 bylo chybou a preferujeme její obnovení. Zároveň však realisticky vnímáme odmítání tohoto řešení ze strany KOA a TOP09, takže pro opětovné sestavení K20 nemáme partnery. Proto se účastníme jednání o vzniku nové koalice,” zdůraznil a dodal: „Svou konstruktivní účast na jednáních o vzniku koalice za účasti ODS považujeme za menší zlo, než rovnou odejít do opozice a bez boje tak umožnit návrat „starých pořádků,” doplnili shodně Jaroslav Růžička, Petr Masák a Viktor David.

Primátor Kulhánek zároveň vyzval všechny budoucí potencionální koaliční partnery, aby stanovili oblasti, na něž by se měl vztahovat blokační mechanismus a připomínky ke koaliční pojistce. To je zatím jediný dokument, který se primátorovi podařilo vyjednat. „Na čtvrtečním jednání byl předběžně formulován mechanismus tak zvané koaliční pojistky vztahující se na oblasti vymezené jako zásadní. To jsou předběžné otázky ekonomiky města, územního plánu a významné majetkové záležitosti,” vysvětlil primátor. A jak bude pojistka fungovat v praxi? „V případě, že v dané věci vysloví nesouhlas dva subjekty, nelze přijmout rozhodnutí bez dalšího projednání. Maximální délka dohadovacího procesu je dva týdny, zpravidla do další rady. V dohadovacím procesu lze dojít k rozhodnutí, že daná věc nesnese odkladu a doba se prodlouží dle dohody. V případě, že dojde k dohodě čtyř subjektů, lze danou věc schválit.”

Další jednání o koalici budou pokračovat ve čtvrtek 1. prosince a Kulhánek už zde chce předložit návrh koaliční smlouvy a kostru programového prohlášení.