„Nyní se kraj může pyšnit již třinácti nemovitými a dvěma movitými národními kulturními památkami, přičemž v roce 2000 měl tento status pouze hrad Bečov nad Teplou a relikviář sv. Maura," vysvětlila krajská náměstkyně Eva Valjentová (KSČM).

Karlovarský kraj již vlastní mimo jiné národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech či Rudou věž smrti v Ostrově.

Obrovskou radost mají z této zprávy například v Abertamech.

Důl Mauritius na Hřebečné je jednou z nejzachovalejších důlních lokalit na české straně Krušných hor, v oblasti, která byla od první poloviny 16. století evropsky významným centrem těžby cínu.

„Pro nás je to úspěch. Když jsme důl získali, měl už status technické kulturní památky. Je to další impuls pro to, abychom byli úspěšní v naší žádosti o zapsání Montan Regionu, do něhož důl Mauritius patří, na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO," uvedl starosta Abertam Zdeněk Lakatoš.

Bývalá Královská mincovna v Jáchymově je v charakteristice nových národních kulturních památek definována jako významný doklad jáchymovského mincovnictví, které v 16. a 17. století sehrálo mimořádnou úlohu při zavádění hrubých stříbrných tolarů ve střední Evropě. Budova mincovny byla postavena v letech 15341536 a i přes četné následné stavební úpravy si až do současnosti zachovala původní podobu.

Dochovaný vodní systém Dlouhé stoky s napájecími rybníky Kladský a Nový se řadí mezi nejstarší vodohospodářská díla evropského významu.

Jedná se o pozoruhodnou technickou památku, která dokládá způsob dopravy dřeva a přívodu vody do báňských provozů v průběhu 16. a 17. století. Dodnes se uplatňuje jako významný krajinotvorný prvek v podstatné části chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

Umělému vodnímu kanálu Dlouhá stoka se délkou mohl v Krušných horách vyrovnat jen tzv. Blatenský příkop z roku 1540 a v saském Altenbergu příkop vyhloubený v letech 1550 1553 v celkové délce kolem 30 kilometrů. Slavkovská stoka tedy patřila mezi největší vodní díla vybudovaná v Evropě v 16. století pro báňské účely.

Dlouhá stoka je unikátním svědectvím proměny krajiny v souvislosti s těžbou nerostného bohatství a svým technickým řešením představuje vyspělost a úroveň projektantů a stavitelů první poloviny 16. století.

Je příkladem technické zdatnosti i schopnosti využít přírodní energie pro pohon strojů a zařízení.

Národní kulturní památky v kraji

- Klášter premonstrátů Teplá

- Kynžvartská daguerrotypie (Lázně Kynžvart)

- Lázeňská kolonáda v Mariánských Lázních (Mariánské Lázně)

- Zámek Kynžvart (Lázně Kynžvart)

- Císařské lázně v Karlových Varech (Karlovy Vary)

- Hrad Bečov nad Teplou (Bečov nad Teplou)

- Kostel sv. Máří Magdalény v Karlových Varech (Karlovy Vary)

- Ostatková skříň sv. Maura (Bečov nad Teplou)

- Rudá věž smrti v Ostrově (Ostrov)

- Středověký důl Jeroným v Čisté (Rovná)

- Jáchymovská mincovna

- Důl Mauritius na Hřebečné

- Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým