„Karlovarský kraj vydává každoročně publikaci, která seznamuje veřejnost s krásami našeho regionu. V loňském roce jsme se rozhodli vydat komplexní a ucelenou publikaci reflektující všechny přírodní památky a rezervace, včetně těch národních, které v kraji máme. A tak vznikla tato nová kniha, jež zahrnuje nejen území spravovaná krajem, ale také národní přírodní památky a rezervace, o něž se stará Agentura ochrany přírody a krajiny. Knihu zpracovala pětice autorů, kteří si za svou práci zaslouží obrovskou pochvalu. Opět totiž potvrdili, že Karlovarský kraj je bohatý nejen na přírodní krásy, ale také na odborníky, kteří jsou špičkou ve svém oboru,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti životního prostředí Karel Jakobec.

Publikace navazuje na volnou edici knih o přírodě Karlovarska. Jedná se o první ucelené shrnutí zvláště chráněných území v regionu, a to z hlediska ochrany přírody a krajiny. Kniha popisuje chráněná území, která jsou v zásadě nejúčinnějším nástrojem ochrany přírody, důvody jejich existence a nechybí ani motivace k jejich ochraně. Prakticky všechna území je možná také navštívit.

Publikace, kterou vytvořili - Přemysl Tájek, Jan Matějů, Vladimír Melichar, Martin Chochel a Petr Krása, vyšla v nákladu 2000 kusů a kraj za ni zaplatil 500 tisíc korun. K dostání je zdarma v infocentru Krajské knihovny Karlovy Vary a v kanceláři č. 231 budovy C Krajského úřadu Karlovarského kraje.