Důvodem je její rozdělení na tři pruhy. Sjezd z komunikace bude nově členěn na levý a pravý odbočovací pruh, čímž se doprava v tomto místě stane bezpečnější a plynulejší. Nyní už sem najíždějí finišéry, dokončuje se sousední kanál včetně chodníku a frézuje se i přilehlá silnice. Náklady na tyto stavební úpravy činí 3,5 milionu korun.