„Naši lékaři pečlivě sledují dostupné informační zdroje a upozornili nás, že část populace může být po prodělání tohoto onemocnění dlouhodobě oslabena, cítit únavu, nižší výkonnost a respirační problémy. Rádi bychom těmto lidem poskytli možnost, jak se rychleji vrátit k normálnímu aktivnímu životu. Máme k tomu to nejlepší zázemí v podobě odborného personálu – lékařů, fyzioterapeutů i dalších zdravotnických profesí,“ uvedl Alexandr Rebjonok, generální ředitel společnosti.

Nová terapie by měla pomoci pacientům se zmíněnými symptomy. „Těžiště naší péče leží v oblasti respirační fyzioterapie, úpravy životosprávy a využití přírodního léčebného zdroje. Rádi bychom tento náš předpoklad ověřili v praxi interní studií s dobrovolníky, tak abychom následně tyto léčebné postupy, s již potvrzeným efektem, mohli nabízet našim klientům,“ zdůraznil Rebjonok. Prosí veřejnost o pomoc při testování nově vyvinuté terapie. „Na naše náklady si dovolujeme pozvat dobrovolníky, kteří již covid-19 prodělali, do našich zařízení, kde absolvují zkušební léčbu. Pomohou nám pod odborným dozorem nastavit individualizované složení procedur a vyšetření, tak aby poskytovalo nejen co nejlepší subjektivní pocit úlevy, ale i exaktní a měřitelný výsledek. Případní zájemci najdou odkaz na vstupní dotazník na našem facebookovém profilu,“ uvedl.

Ilustrační foto.
Krajský přípis pracovníkům nemocnice zakázal i OČR