Kardiologie vkarlovarské nemocnici zlepšila své vybavení. Díky dotaci z Evropské unie byly pořízeny nové špičkové přístroje v hodnotě téměř 60 milionů korun. Pacientům sonemocněním srdce zKarlovarského kraje se tím výrazně rozšířila péče poskytovaná vjejich spádové nemocnici.

„O pacienty sonemocněním srdce se stará nejen tým špičkových lékařů, ale vjejich úsilí jim nyní pomáhá i nová, moderní, technika. Taková, kterou bude disponovat pouze 17 vybraných kardiovaskulárních center vČeské republice,“ dodal Zdeněk Horák, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice.

Vrámci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardio-vaskulárního centra nemocnice Karlovy Vary bylo pořízeno dvanáct nových, velmi potřebných přístrojů. „Jde především o novou angiografickou linku, sonografické přístroje a další speciální zařízení, která slouží k dovybavení hlavně kardiologického oddělení a souvisí spožadovanou restrukturalizací oddělení tak, aby splňovalo akreditační kriteria a zařadilo se plnohodnotně mezi ostatní krajská specializovaná pracoviště“ dodal ředitel nemocnice Zdeněk Horák.