Ještě není definitivně hotové. Musíme před začátkem školního roku dovézt nějakou měkkou drť, která bude žáky chránit před pády. Každopádně zatím jsme dokončili první etapu. Hřiště můžeme ještě do budoucna rozšiřovat a přidávat další herní prvky," přidává Poula.

Kromě nového školního hřiště pro družinu se o prázdninách ve škole zbudovalo zázemí pro správce sportovního hřiště a provedly se drobné terénní úpravy okolo sportovního areálu. „Teď jsme v situaci, že můžeme sportoviště pronajímat i dalším zájemcům," říká ředitel ZŠ.

Novinky po prázdninách naleznou žáci i v učebnách. „Máme nové tři interaktivní tabule. Dohromady jich je v současnosti čtrnáct. Takže máme takto vybavenu většinu učeben.

Pro celý pedagogický sbor je pozitivní, že se zvedl počet žáků, takže jsme mohli přijmout další dva učitele a jednu vychovatelku. První zářijový den by mělo nastoupit zhruba 470 žáků, ale samozřejmě se ještě někdo může odhlásit," přidává Poula s tím, že nárůst studentů oproti minulému roku je více jak desetiprocentní. Aktuálně se nejvíce ve společnosti mluví o kvalifikaci učitelů. S tím ale v Tuhnicích problém nemají.

„Celý pedagogický sbor má patřičné vzdělání, které je vyžadováno. Pouze dva kantoři jsou na studiích, tak aby si vzdělání doplnili," pokračuje.

Základní škola v Poštovní ulici „žila" i o prázdninách, a to nejen stavebním ruchem. „Část prostor jsme pronajali dvěma příměstským táborům. Jeden pořádal Slovan Karlovy Vary a druhý pak Mateřské centrum. Dále tu probíhalo školení dospělých, které pro své zaměstnance uspořádaly soukromé firmy," uzavírá Jan Poula výčet novinek a prázdninového programu.