„Je to další opatření, kterým chceme přispět ke zlepšení situace ve školách, kde chybějí kvalifikovaní učitelé. Podle našeho průzkumu je třeba v krajských školách obsadit do začátku nového školního roku 36 míst učitelů. Podobně jsou na tom ale i školy zřizované obcemi v našem kraji. Proto jsme podpořili také výuku učitelů 1. stupně na pracovišti Fakulty pedagogické ZČU v Chebu,“ uvedl hejtman Petr Kubis. Dodal, že kraj v současnosti připravuje dotační program pro základní a střední školy zřizované obcemi, kde bude podmínkou poskytnutí náborového příspěvku finanční spoluúčast příslušné obce.

Náborový příspěvek bude moci získat učitel s příslušnou odbornou kvalifikací. Výjimku mají učitelé odborných předmětů a praxe bez pedagogické způsobilosti. „Podmínkou poskytnutí náborového příspěvku bude i závazek učitele setrvat v pracovním poměru pět let,“ vysvětlil krajský radní Jaroslav Bradáč. Na výplatu byly z rozpočtu kraje vyčleněny prozatím čtyři miliony korun.