Otovice - Investiční skupina Accolade plánuje v Otovicích výstavbu komplexu pro lehkou a řemeslnou výrobu a související logistiku. A to na celkové ploše kolem 31 000 metrů čtverečních. První objekty chce firma dokončit už v roce 2020. Součástí investice je i vytvoření zeleného parku a počítá se i s tím, že se bude podílet na vybudování obchvatu obce.

„Objekty nabídneme v první řadě společnostem z regionu, u kterých můžeme předpokládat, že mohou hledat prostory pro rozšíření svého podnikání. Potenciální nájemce před podpisem smlouvy nejprve představíme otovické radnici,“ řekl Jiří Stránský, ředitel pro rozvoj lokalit Accolade.

Obec určila, že zde smí být jen lehká výroba, řemeslná výroba a související logistika. Nechtějí, aby nový komplex narušoval chod a pohodlí obyvatel obce. Otovice stanovily maximální hranici nových pracovních míst na 670. „V reálném provozu, na základě našich zkušeností z jiných lokalit, je skutečný počet pracovních míst nižší. Je to dané tím, že nájemci našich nemovitostí jsou společnosti, které ve velké míře spoléhají na robotizaci a automatizaci. A to je zas dané tím, že nové projekty musejí být schopné vytvářet dostatečnou přidanou hodnotu, aby byly schopné dlouhodobě zaplatit své zaměstnance v situaci, kdy dostupných zaměstnanců na pracovním trhu není mnoho,“ upřesnil Stránský.

Ilustrační foto
Aby cyklisté nezabloudili

Accolade v Otovicích nepřipravuje prostory pro podnikání pro konkrétní nájemce. „Nejprve musíme dokončit povolovací proces a teprve až pak můžeme prostory k podnikání nabídnout možným nájemcům. Můžeme je nabízet teprve až ve chvíli, kdy jsme schopní garantovat, že prostory pro podnikání budoucímu nájemci dodáme do jasně stanoveného data,“ vysvětlil Lukáš Répal ze společnosti Accolade. Zhruba polovina celého území bude patřit zeleni. Součástí stavby je i park, jehož vybavení bude záležet hlavně na obci. Ta vybere, zda vznikne hřiště, prostor pro pejskaře nebo jaké stromy budou vysazeny. „Společně s nájemními prostory pro podnikání budeme stavět i část silničního obchvatu Otovic, abychom vyřešili dopravní situaci v obci,“ dodal Jiří Stránský.

Skupina Accolade v Karlovarském kraji působí již několik let v Chebu. Díky nemovitostem Accolade a jejich nájemcům je chebský park nejlepší průmyslovou zónou střední a východní Evropy. V Chebu pronajímá prostory pro podnikání například společnostem Tchibo, která odsud provozuje svůj eshop s oblečením, firmě BWI, jež zde vyrábí automobilové tlumiče, nebo společnosti DHL, která tady provozuje servisní a logistické centrum pro satelitní televizi Sky Deutschland.

Budovy Accolade jsou postavené tak, aby měly minimální spotřebu energií a vody, produkovaly co nejméně odpadu a byly přívětivé k životnímu prostředí a lidem, kteří v nich pracují. Starostka obce se k výstavbě komplexu pro drobné podnikání staví pozitivně. „Rozhodně jsme pro podporování menších regionálních podniků. Co nechceme, je průmyslová zóna. Se společností komunikujeme a čekáme na konkrétní informace, které zatím nemáme. Nelíbí se nám plánovaná rozloha komplexu. V územním plánu jsme s touto velikostí nepočítali,“ řekla starostka obce Stefana Švecová. Také se obává, že stovky pracovních míst místní obyvatelé neobsáhnou a přijdou tendence zaměstnávat zahraniční pracovníky. A to si starostka nepřeje.

Ilustrační foto.
Na dvou tratích začínají dlouhodobé výluky