Moravské obce tedy triumfovaly a Nový Kostel je za nimi nejlépe hodnocenou českou vesnicí. Ceny nejlepším byly předány v sobotu na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Do letošního ročníku Vesnice roku se přihlásilo 228 obcí. Nejvíc soutěžících s počtem 25 bylo z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Nejméně obcí, a to 11, se do soutěže přihlásilo v Olomouckém kraji.
V krajské soutěži v Karlovarském kraji, odkud postoupil do celostátního kola, měl Nový Kostel 16 soupeřů. Porotce zaujal tím, že se rozvíjí po všech stránkách. V Novém Kostele se žije bohatým spolkovým a kulturním životem, o čemž svědčí například místní Vesnický mažoretky.

V posledních pěti letech vyhrály krajské kolo pokaždé vesnice z Chebska (Dolní Žandov, Krásná, Valy, Skalná). V roce 2015 pak Krásná dokonce zvítězila i v celostátním kole.