Jak se zachovat při požárech, povodních, haváriích, terorismu i v řadě dalších podobných nebezpečí. To jsou otázky, na které odpovídá 11 interaktivních animovaných kurzů, které v rámci projektu Chraň svůj svět, chraň svůj život připravila Asociace Záchranný kruh společně se svými partnery.

„Kurzy jsou určené pro pedagogy a žáky 14 partnerských škol, které na něm spolupracují. Materiálů však máme dostatek i pro zásobení ostatních škol,“ uvedl Lukáš Hutta, mluvčí Zdravotnické záchranné služby, která je členem zmíněné asociace.

Kurzy jsou rozdělené na dva stupně. Jedna část kurzů je vhodná pro předškoláky, nebo žáky speciálních škol a druhá pro žáky osmiletých gymnázií nebo středních škol. „Postupně se budeme snažit do projektu zapojit i další školy, a spolupracujeme i s dalšími kraji,“ dodal Hutta.

Projekt je zaměřen na aktivity ve vztahu ke školám a školským zařízením při výuce a výchově problematiky ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku. „Kurzy jsou k dispozici na CD romu, nebo na portálu www.záchrannykruh.cz zdarma,“ doplnil informaci mluvčí záchranky.
Aktivitu Asociace Záchranný kruh vítá i Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje. „Určitě je dobře, že se podobné projekty dělají, protože mohou připravit pedagogy a žáky na nejrůznější rizika. Je dobře, že tato spolupráce funguje,“ zhodnotil nové kurzy Novotný.