AIDS bude hlavním tématem projektu Karlovarského kraje a Krajské hygienické stanice. Do akce se zapojí také studenti od 15 do 19 let z chebských škol.
V Karlovarském kraji žije hned po Praze nejvíc lidí nakažených virem HIV v České republice. Právě to byl důvod, proč se k projektu přistoupilo.

„Chystáme proto jak ukázkovou hodinou s promítáním filmu ministerstva školství na středních školách, tak i poradenství a bezplatné testování na přítomnost viru HIV,“ vysvětlil krajský radní Vratislav Emler. „Zároveň se mladí lidé budou moci zapojit do interaktivního programu – diskuse u tematických panelů.“

První akce projektu je připravená na středu 1. prosince, tedy na Mezinárodní den boje proti AIDS. „Ten den se uskuteční poradenský den na téma HIV/AIDS pro studenty i širokou veřejnost na třech místech- v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje, v aule Gymnázia Sokolov a v sídle Krajské hygienické stanice, územní pracoviště Cheb,“ uvedla Jana Pavlíková, mluvčí Karlovarského kraje a podotkla, že poradenství povedou epidemiologové Krajské hygienické stanice. Součástí projektu bude také interaktivní program s názvem Hra proti AIDS. Do hry budou během dvou školních let zapojeny všechny střední školy na území regionu.

Deník oslovil studenty, aby zjistil, zda projekt vítají. V drtivé většině odpovídali kladně. „Nemyslím si, že bych si nedával pozor,“ řekl jeden z oslovených, sedmnáctiletý Tomáš z Chebu. „Když ale vidím, jak se chovají někteří mí vrstevníci, asi je dobře, že jim někdo rizika připomene. Když se o této problematice s někým bavím, často mi odpoví, že jeho se to netýká. To ale už dávno není pravda.“