V pořadí už druhou výzvu v rámci první vlny kotlíkových dotací kraj vyhlásil koncem dubna. Na další podrobnosti jsme se zeptali mluvčí krajského úřadu Jany Pavlíkové.

Je možné využít dotaci také na výměnu kamen či starého plynového kotle?
To bohužel možné není, v takovém případě o dotaci požádat nelze. Dotace se týká pouze výměny kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. 

Kde lze zjistit, zda je dům skutečně rodinným domem?
Zájemce by se měl předem podívat do katastru nemovitostí, který je dostupný na webových stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz, a zkontrolovat, jaký typ stavby má u svého domu uveden. 

V případě, že je u stavby uvedeno, že se jedná o objekt k bydlení, musí žadatel prokázat kopií veřejnoprávního oprávnění (např. kolaudačním rozhodnutím, kolaudačním souhlasem, oznámením o užívání stavby nebo rozhodnutím o změně užívání stavby), že je nemovitost rodinným nebo bytovým domem s nejvýše třemi bytovými jednotkami.

Mnoho lidí má svůj dům zatížen hypotékou. Je zástava na domě překážkou pro kotlíkovou dotaci?
V případě, že zástava jistí hypoteční, bankovní či stavební úvěr, není překážkou. Bude však nutno k žádosti předložit potvrzení banky či spořitelny o řádném splácení úvěru. Pokud je dům zatížen exekutorským či soudcovským právem či ve prospěch třetích osob, není možné o dotaci žádat. 

Lze si nahrazovaný kotel ponechat jako záložní, případně si ho odvézt třeba na chatu?
Cílem programu je snížení emisí z lokálních topenišť prostřednictvím odstranění starých a neekologických kotlů. 

Z tohoto důvodu si nelze původní kotel ponechat, darovat či ho dál prodat. Starý kotel už se nesmí znovu dostat do provozu, a proto je nutné ho odvézt do sběrného dvora nebo sběrných surovin. Tam si žadatel nechá likvidaci kotle potvrdit.

Jaké jsou zatím ohlasy a zájem o 2. výzvu kotlíkové dotace I?
Zatím evidujeme přes 145 zájemců, kteří požádali o zasílání informací ke kotlíkové dotaci. 

Program k projektu Kotlíkové dotace vznikl kvůli zlepšení ovzduší v ČR. Jak je na tom z tohoto pohledu Karlovarský kraj?
Karlovarský kraj patří k regionům s nejčistším životním prostředím, ovšem některé oblasti patří k problematickým z hlediska zátěže z lokálního vytápění. Jde především o Karlovy Vary a Otovice. 

Jak je to s následnými kontrolami, pokud člověk kotlíkovou dotaci získá a kotel si za ni vymění?
Karlovarský kraj je povinen mimo jiné provést administrativní kontrolu vždy před vyplacením dotace a v některých případech bude docházet i ke kontrole instalovaných nových zdrojů tepla v místě výměny. 

Plánuje se ještě další výzva ke kotlíkové dotaci?
Ano. Karlovarský kraj podal žádost o kotlíkovou dotaci II na Ministerstvo životního prostředí. 

Pokud ji ministerstvo schválí, vyhlášení výzvy by se mohlo uskutečnit ještě do konce září letošního roku. Na druhou vlnu kotlíkových dotací získají občané kraje více než 64 milionů korun.