Po dlouholetém působení v Československém rozhlase, Blesku a Karlovarských radničních listech začal psát historické knihy, ve kterých odhaluje dosud neobjevené detaily ze života ve zlatém věku velkolepého lázeňského města Karlových Varů. V rozhovoru autor mimo jiné prozradil, o čem bude jeho nová kniha a jak svazky plné tajemství, pikantností a úchvatných fotografií vznikají.

Co přivede novináře ke psaní knih o historii?

Novinářem už nejsem několik let. Mé poslední novinářské angažmá bylo v radničních listech, díky kterým jsem se k psaní knih o historii Karlových Varů vlastně dostal. Chtěl jsem vytvořit nějaký seriál, něco zajímavého, co by v radničních listech vycházelo pravidelně. A tak jsem začal psát o historii šestnácti karlovarských čtvrtí. Dalovice, Cihelny, Rybáře… Když seriál skončil, několik čtenářů vyjádřilo přání, jestli bych nemohl udělat alespoň nějaké desky, do kterých by si mohli vystřihané části seriálu dát. Od někoho jiného padl rovnou nápad na knihu. To vše bylo impulzem k napsání té první.

Kolik knih jste již napsal?

Napsal jsem šest knih, právě chystám sedmou. Snažím se, aby na sebe knihy tematicky navazovaly. Mou prvotinou byla Karlovarská předměstí, jako poslední vyšla kniha s názvem Obce za obzorem, mapující osudy šestačtyřiceti obcí, které tvořily Velké Karlovy Vary.

Jak se bude jmenovat vaše sedmá kniha a kdy vyjde?

Vyjde před Vánoci a bude se jmenovat Karlovarská tabu. Bude to takové tajemno.

Jejím hlavním tématem jsou tedy tabu, příběhy a události, o kterých se ve společnosti příliš nehovoří?

Ano, příběhy lidí, o kterých se málo ví, nesmělo se o nich psát, jejich příběhy byly zakázané. Zabývám se tématem místních nevěstinců, příběhem obchodníka s kávou Josefa Meinla, sochaře Uhera nebo tajemným životem dvojité agentky Karoly Frankové, manželky K. H. Franka. Právě s příběhem K. H. Franka jsem dlouho bojoval. Nechtěl jsem o něm psát.

Proč jste se rozhodl příběh K. H. Franka přece jen napsat?

Frank byl zločinec a o jeho politické kariéře a zločinech pojednává mnoho knih. Já ale píšu o jiných částech jeho života. Málokdo ví o jeho dětství, které prožíval jako obyčejný karlovarský kluk. Málo se ví také o tom, za jakých okolností malému Frankovi jeho český kamarád z ulice vystřelil oko. A jaké vlastně? Pravé, nebo levé? Právě kvůli chybějícímu oku nebyl nikdy přijat do armády.

Co dalšího, kromě opomíjené části příběhu K. H. Franka, vaše nová kniha nabídne?

Tabuizovaným tématem jsou samozřejmě nevěstince, kterých bylo v Karlových Varech mnoho. V knize se objeví mimo jiné také fotky nevěstek, těch nejhezčích, dokonce se mi podařilo nalézt zdravotní knížku jedné z nich. Jak dokládá fotografie z roku 1935, nevěstinec byl i v ulici T.G.M. V knize popisuji i příběhy lidí, kteří byli z města vyhnáni, ke kterým se město zachovalo nespravedlivě. Například muž, který rozuměl ženám, Josef Meyer. Ve světě uznávaný král kadeřníků, od nás vyštvaný.

Kde si mohou čtenáři vaše knihy zakoupit?

Knihy je možné koupit pouze v knihkupectví Dino u Thermalu a v knihkupectví Kanselzberger ve Varyádě. Zbylé knihy prodávám sám v garáži u mého domu za 300 korun. Poslední, objemnější kniha stojí 400 korun.

Všechny knihy vydáváte samo nákladem, bez nakladatelství. Jak to probíhá?

Z našetřených úspor zaplatím celé vydání každé knížky, od nepříliš levných tvrdých desek až po vazbu. Textilní vazbu V8 žádná firma v Karlovarském kraji bohužel nedokáže vytvořit, proto jsou knihy dělané v Praze nebo v Příbrami. Tisknout je nechávám v tiskárně Garmond v Dalovicích, poté knihy putují právě do Prahy, kde se dotvoří vazba. Již od samého začátku mám také stejnou grafičku, se kterou říkáme každé knize děťátko. Krásné a barevné.

Proč jste pro své knihy zvolil právě tento velmi neobvyklý čtvercový formát?

Výběr formátu jsem konzultoval s dalšími lidmi, ptal jsem se. První kniha v tomto formátu byl pokus. Čtenářům se ale velice zalíbil, a tak nezbylo nic jiného než i další knihy vydávat takto. Aby ti, kteří mají všechny, neměli v knihovně hory, každou knihu jinak velkou. Snažím se dodržovat i přibližně stejný počet stran.

Kdo jsou vaši čtenáři?

Mám seznam několika set stálých čtenářů, které předem upozorňuji, kdy vyjde další kniha, jak se bude jmenovat a o čem bude. Dalšími jsou starostové a obyvatelé obcí a městeček, o kterých pojednává poslední kniha, Obce za obzorem. Čtenáři mých knih jsou převážně patrioti. Také lidé, kteří žijí v našem kraji celý život, prožili tady válku, a s knihami tak mohou vzpomínat nebo se dozvědět něco nového.

Co vás inspiruje, kde hledáte nápady a témata?

Převážně narážím na tipy, řeči „jedna paní povídala“, které mě zaujmou a pak se je snažím dohledat a ověřit.

Z malých střípků tedy skládáte ucelené obrazy?

Ano, celý proces je jedna velká mozaika. Skládání a hledání.

Kam musí badatel, sběratel a autor v jedné osobě zavítat, aby shromáždil potřebný materiál?

Během působení v rozhlase a v novinách jako novinář jsem nashromáždil svůj malý archiv. Výstřižky, výpisky. Velmi nápomocní mi jsou také mnozí starostové, kteří mě pustí do archivů, odkáží na starousedlíky a tamní historiky.
Pročítám živnostenské listy, policejní spisy, kroniky, mluvím s pamětníky, sbírám jejich vzpomínky, půjčuji si fotografie. Důležité při ověřování a hledání jsou Kurlisty, seznamy lázeňských hostů. Pokud někoho hledáte a víte, kdy přibližně daná ruská velkokněžna či hrabě do Karlových Varů přijeli, v Kurlistech je lze poměrně snadno najít. Museli se ovšem zapsat pod pravým jménem.

Setkal jste se při sbírání střípků informací s nějakými obtížemi nebo překážkami? Nemohl jste dohledat fotografii, záznamy nebyly?

Problém nastává, když čtete německé kroniky, které ale nejsou psané švabachem, který bych přečetl, ale kurentem, písmem plným kudrlinek. Moje kolegyně Eva Hanyková naštěstí kurent čte, jinak bych byl asi ztracený. Někdy jsem také detektivem. Při hledání fotografie Webera, zakladatele karlovarského pivovaru, jsem neměl štěstí. Stále jsem ji nemohl nikde nalézt. Přece bych ale o někom tak důležitém nemohl psát bez fotografie! Čekala na mě až v Knize padlých z první světové války, kde bych Webera vůbec nehledal, vždyť on přece zemřel v posteli!

Odkud pochází fotografie ve vašich knihách? Z archivu?

Fotografie jsou v mých knihách velice důležité. Během psaní první knihy jsem měl několik možností, jak je získat. Obrátit se na archiv, nebo oslovit sběratele a pamětníky. Zjistil jsem, že fotografie, které vám mohou nabídnout pamětníci a sběratelé, mnohdy v archivech vůbec nenajdete. Proto raději chodím právě za nimi, a pokud svolí a nějakou mi půjčí, vždy je v knize uvedu. Všem, kteří mi zapůjčí své fotografie nebo pohlednice, poté knihu také věnuji.

Vašimi velkými pomocníky jsou tedy hlavně pamětníci a jejich vzpomínky?

Ano, z jejich vzpomínek čerpám opravdu hodně. Pamětníci vyprávějí neskutečné, ohromující příběhy, které nikde jinde nenajdete. Nejsou v archivech, v čítankách, nikdo je neví.

Jak se rozhodujete v případě, že se popis nějaké události nebo životního příběhu od více pamětníků neshoduje? Jak rozhodnete, který pohled je ten „správný“?

Nerozhoduji. Napíši všechny varianty, které jsem vyslechl, a připojím fakta z archivu. Nedělám závěry, jak to bylo. Mohlo to být tak či tak. Laskavý čtenář si vybere, která varianta je správná.

Jak ověřujete historická fakta, pravdivost?

Supervizi, profesionální historický dohled, mám od Jiřího Klsáka a také od dalších historiků, například od Stanislava Burachoviče, kteří čtou mé knihy a hlídají historická fakta.

Co je cílem vašich knih? Sdělujete jejich prostřednictvím nějaké poselství?

V každé z knih jsem se snažil objevit nějakou senzaci, něco, co se doposud nevědělo. V čítankách nebo učebnicích o regionální historii si o takových pikantnostech, které se snažím nacházet, většinou nepřečtete. Jsou tedy také mým pokusem, jak regionální historii převyprávět, říct ji jinak, nejsem ale žádný historik.

Píšete tedy pro potěchu srdce o historii pro budoucnost?

Ano, je to celé záležitost srdce. Někteří čtenáři píší nádherné dopisy, které mě jako autora dojmou.

Mé knihy mohou sloužit také jako vzkaz někomu příštímu, někomu, kdo by chtěl z pouhé tajemné zmínky v mé knize vytvořit román, odkrýt senzaci.

Veronika Marcinková