To vše jsou odvětví, na která lze žádat o dotace na příští rokv Karlových Varech. Termín se ale blíží, protože uzávěrka přihlášek končí už 31. října.O prostředky se žádá u příslušných odborů, které jednotlivé dotační tituly administrují, a to prostřednictvím podatelny magistrátu města. Příspěvek lze použít například na podporu činnosti, konkrétně na úhradu provozních nákladů, nebo na podporu projektu, a to třeba na vydání propagačních materiálů pro danou akci, pronájem prostor, zajištění dopravy a podobně.