Karty umožňují lidem nad 55 let využívat zvýhodněné ceny na služby nebo zboží na území regionu i v dalších částech České republiky. Zároveň došlo k rozšíření sítě místních poskytovatelů slev.
K poslednímu prosinci minulého roku bylo zaregistrováno 15 329 zájemců o kartu Senior Pas. Ke stejnému datu se navýšil i počet poskytovatelů slev na území Karlovarského kraje. Ty je nyní možné čerpat na 223 místech našeho regionu.

Ocenění pro Exportéra roku v Karlovarském kraji převzal jednatel nejdecké společnosti Tomáš Michal (vlevo).
Exportér roku vyrábí pro automobilky

S nabídkou poskytovaných výhod se mohou zájemci seznámit v nově vydaném katalogu, který je už nyní k dispozici na recepci budovy A krajského úřadu. „Do konce ledna pak budou katalogy rozvezeny do vybraných infocenter a na obecní nebo městské úřady, které o jejich doručení projevily zájem,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Senior Pasy jsou nepřenosné na jinou osobu a zájemcům jsou na základě registrace vydávány zdarma. Slevy lze čerpat nejenom na nákupy v lékárnách, na návštěvy muzeí, galerií a památek, ale zvýhodněné nabídky se týkají například i cestování, vybraných sportovních aktivit nebo vzdělávání. Senioři díky tomu mají možnost zajímavě trávit volný čas, dbát na zdravý životní styl a udržovat kontakt s vrstevníky. Bližší informace o projektu a o poskytovatelích slev najdou lidé na internetových stránkách Senior Pasů, kde si mohou rovněž o kartu zažádat. Aktuality k Senior Pasům jsou také uveřejňovány na webu Karlovarského kraje.

Ilustrační foto.
Zneužil důvěry staršího muže