Byla otevřena v roce 1937 jako československá obchodní akademie Ústřední matice školské v Karlových Varech. V prvních poválečných týdnech se ze Šmeralovy ulice v Rybářích přestěhovala do stávající budovy, která do té doby patřila německé obchodní akademii. V roce 1949 byla škola přejmenována na Vyšší hospodářskou školu a od té doby se její název změnil ještě mnohokrát, aby se z ní nakonec stala škola s nejdelším názvem v republice Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary.

V průběhu své existence začala škola pole působnosti rozšiřovat nejen do ekonomických oborů. Výuka oboru cestovní ruch byla zahájena v roce 1958 a tehdy se jednalo o první a jediný obor tohoto druhu v Československu. Svou specializaci na cizí jazyky začala psát v roce 1964, kdy se její součástí stala státní jazyková škola.

Za uplynulá desetiletí prošla škola výraznou proměnou. Střídali se ředitelé, kantoři i studenti, měnila se podoba budovy a její vybavení. Zásadní změny ve společnosti se promítly i do samotné výuky. Bylo třeba reagovat na měnící se legislativu a přizpůsobovat výuku aktuálním požadavkům doby. Myslím si, že se vyučujícím podařilo vždy tento nelehký úkol zvládnout na jedničku, a škola tak po celou dobu své existence patřila mezi nejvýznamnější střední školy v celém regionu.

Od počátku nového milénia pokračovalo hledání cest, které jí měly zajistit prosperitu i v následujících desetiletích. Vznikaly nové vzdělávací plány, výuka jak odborných předmětů, tak cizích jazyků začala reagovat na nově vzniklé potřeby zaměstnavatelů nejen Karlovarského kraje.

Získané teoretické poznatky mají naši studenti možnost dále rozvíjet formou praxí a stáží jak na českém pracovním trhu, tak v zahraničí. Škola se tak definitivně stala jedinečnou v oborové struktuře vzdělávací soustavy Karlovarského kraje a svým významem přesahuje i celý západočeský region.

Mgr. Pavel Bartoš, ředitel školy