V souvislosti s tragickými nehodami na silnici I/6 mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty a také s dostavbou D6 se začalo znovu hovořit o obchvatu Karlových Varů. Ten je sice součástí územního plánu města Karlovy Vary a dokonce se o něm před lety reálně uvažovalo, nakonec ale vyhrála rychlejší a mnohem levnější varianta v podobě průtahu Karlovými Vary. Tím byla doprava a s ní spojené emise přeneseny do zástavby. Jak ale potvrzuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i ministerstvo dopravy (MD), obchvat Karlových Varů není v současné době vůbec reálný.

"Opětovně žádáme o uspíšení výstavby dálnice D6 v tomto úseku a za důležité považujeme s tím související téma trasy obchvatu města. Ten by měl být součástí diskuse," píší ve svém otevřeném dopise zaslaném ŘSD například členové Spolku přátel Olšových Vrat.

Podle ředitele ŘSD Karlovy Vary Lukáše Hnízdila si krajské město ponechává v rezervě pozemky, kudy by měl obchvat vést. "Obchvat je řešen v územním plánu města. Přiznávám ale, že naše společnost v tuto chvíli aktivně obchvat nepřipravuje. Ani ministerstvo dopravy to nemá jako svou prioritu. Zaplaťpánbůh alespoň za průtah," konstatuje Lukáš Hnízdil s tím, že je to zakázka ministerstva dopravy, která nepůjde za Karlovými Vary.

Věci mezi nebem a zemí nebo láska až za hrob. Tak bychom mohli popsat neuvěřitelný příběh, který je skutečností a v pořadu Věřte nevěřte bychom ho označily za pravdivý.
Příběh jako z románu. Hledač pokladů našel náramek z války a pak i jeho majitele

Jak dodává, obchvat počítá s obrovskými náklady, protože by musel vést přes různé tunely. "V plánech by měl u Olšových Vrat odbočit do lesů a pokračovat na Starou Roli," upřesňuje Lukáš Hnízdil.

Že obchvat Karlových Varů zatím zůstává jen na papíře, potvrzuje mluvčí MD Tomáš Lukašík. "V minulosti byl prověřován obchvat Karlových Varů v několika studiích, sledovala se primárně severní varianta, která ovšem výrazně prodlužuje trasu oproti stávajícímu vedení R6. V současné době je ale hlavní prioritou karlovarské Správy Ředitelství silnic a dálnic dostavba D6 mezi Řevničovem a Karlovými Vary. Diskuzi na toto téma nebráníme, nicméně momentálně se aktivně obchvat na D6 nepřipravuje," dodává Tomáš Lukašík.

Krajský radní pro dopravu Jan Bureš říká, že doprava je v Karlových Varech v současnosti relativně vyřešená. "Pokud by byly finance, tak bych místo obchvatu Karlových Varů raději prosazoval realizaci rychlostní silnice mezi Ostrovem a Libercem," poznamenává Jan Bureš.

Valečské pivo.
Ve Valči se bude vařit pivo, firma zatím funguje jako létající pivovar

Podle dopravního inženýra Oty Řezanky to ale s dopravou v Karlových Varech vůbec jednoduché není. Byl to právě on, který před lety prosazoval jiné řešení než aktuální průtah. Řezanka je navíc autorem nové studie obchvatu vypracovanou pro Krajský úřad Karlovarského kraje. "Současná dopravní situace ve městě není vůbec dotažená. Obslužné okružní křižovatky U Koníčka či Kauflandu jsou neustále ucpané a panuje zde dominový efekt, pokud nestíhá jeden kruhový objezd, ucpává se i ten druhý. Už kdysi jsem na to, že k tomu bude docházet, ale upozorňoval," vysvětluje dopravní inženýr a pokračuje: "Krajský úřad dokončil v roce 2020 studii, která porovnávala 13 variant obchvatů, a to včetně dvou variant úprav průtahu. Nyní konečně došlo ke shodě mezi městem a krajem, a to k takzvané severní variantě, která má číslo 4. Kraj nyní připravuje podrobnější studii technicky prověřující tuto trasu a dvě varianty úprav průtahu. Po vyhodnocení zanese vybranou variantu do Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje." Podle této varianty by obchvat začal už před problematickým úsekem na I/6 U Střelnice a rovně by pokračoval přes Ohři. Nezatáčelo by se do Drahovic a silnice by velkým mostem byla odkloněna směrem na Dalovice. Pokud by se to stalo reálným, musel by se měnit územní plán města.

Jak Řezanka upozorňuje, stávající návrh D6 ve zmíněném problematickém úseku U Střelnice nic neřeší, protože dálnice má vést stejným terénem i s jeho nebezpečnými zatáčkami. Ty by eliminoval právě obchvat. "Paralelně s obchvatem plánuje ŘSD projektuje úsek D6 Olšová Vrata - Drahovice, který kopíruje současnou nehodovou silnici. Na tomto úsek má být vzhledem k nedodržení poloměrů oblouků omezena rychlost na 80km/h. Mimoúrovňová komunikace má projít i městem - částí Drahovic, kde samozřejmě naroste hluk a vytvoří se další neobyvatelný koridor uvnitř města," doplňuje autor studie.