Druhá etapa revitalizace území Sokolov, Svatava může pokračovat. V prvním květnovém týdnu totiž zasedala v Mostě meziresortní komise jmenovaná vládou České republiky, která se zabývá programem odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností. Komise aktuálně schválila žádost Karlovarského kraje na výše zmíněnou revitalizaci.

„V rámci tohoto projektu bude realizována I. a II. etapa západního obchvatu Sokolov – Svatava, které zajistí dopravní obslužnost v revitalizovaném území Medard – Libík a navážou na dokončený obchvat Královského Poříčí,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč, který je členem komise. Poslední, III. etapa západního obchvatu se připravuje a o jejím financování se bude následně rozhodovat. „V urbanistické studii Západní část Sokolovské pánve je tato stavba uvedena jako akce, na jejíž realizaci závisí úspěch dalších revitalizačních projektů v celém dotčeném území,“ dodal Bradáč. Náklady na realizaci obou schválených etap budou podle projektové dokumentace 593 milionů korun. Na první etapu bude Ministerstvem financí ČR vypsáno výběrové řízení ve druhé polovině roku 2010 a na druhou etapu až v polovině roku 2011, kdy by měla společnost Sokolovská uhelná přestat užívat těleso železniční vlečky.

Vedení města rozhodnutí komise jednoznačně vítá. „Je to jedna z důležitých investic ve městě. Dle mého názoru ta vůbec nejdůležitější. Již hotový severovýchodní obchvat je dobrý a při současné objížďce pomáhá Sokolovu s dopravou, ale přece jen neodvádí dopravu z města,“ řekl starosta Sokolova Karel Jakobec. Jak dále dodal, po dostavbě mostu přes řeku Ohři z chemičky do Královského Poříčí bude problém s dopravou na několik desítek let vyřešen. Město se prý poté soustředí na parkování.