Nejstarší objekt v Rájci, který je částí obce Černava, byl zrekonstruován. Nyní bude v historické stodole instalována stálá expozice dobových fotografií a běžného domácího příslušenství z období po druhé světové válce.

„S rekonstrukcí jsem velice spokojená nejen já, ale jak doufám, tak i všichni naši občané. Díky opravě stodoly se tento objekt stal jedním z nejhezčích v obci,“ řekla Milena Částková, zástupkyně starosty.

Objekt se zrekonstruoval z dotací, které jsme získali od Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Státního zemědělského intervančního fondu z Programu rozvoje venkova. Obec má přislíbené dotace po protiúčtování všech výdajů ve výši zhruba 551 tisíc korun. Výdaje na celkovou opravu historické stodoly byly 617 tisíc.

„Jsme rádi, že máme místo, kam budeme moci přivést své hosty a ukázat jim něco z historie této malé podhorské vísky, která v letošním roce slaví 520. výročí svého založení. Rekonstrukce stodoly pro nás byla velice důležitá a všichni jsme se snažili, aby vyšla. Teď se již nemůžeme dočkat dne, kdy bude stodola slavnostně představena veřejnosti,“ dodala Částková.

Stodola se začala rekonstruovat v září a práce trvala zhruba čtyři měsíce. Návštěvnící a místní občané se mohou těšit na její slavnostní otevření, které je naplánováno na začátek léta.

Historie obcí Černava a Rájec

První historický písemný doklad o obci Černava je z roku 1489.. Název obce je zřejmě odvozen od Černého potoka, jiná verze jej dává do souvislosti s nevelkým ložiskem uhlí, které snad dalo jméno i potoku. K Černavě příslušely od 1. republiky i osady Rájec a Kobelec, tvořící spolu s černavskými domy téměř souvislou zástavbu. Příčinou růstu Černavy koncem 19. a začátkem 20. století byla industrializace blízkého Nejdku, stavby nových komunikací a vznik nových pracovních příležitostí. (OÚ Černava)