Místo obecního septiku, kam zatím vedou splašky teď, tu konečně Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ) postaví také mechanicko-biologickou čističku odpadních vod. Zlepší se tak i jakost podzemních a povrchových vod.

„Vedle obecního septiku tu funguje rovněž štěrbinová nádrž pod obcí a většina domů tu pak má vlastní žumpy. Konečně se tak celý kanalizační systém svede do jednoho místa. Počítám, že se následně připojí až 90 procent domů. Stavba naší obci pomůže,“ uvedla starostka Vrbice Evženie Štěpánová.

Potrubí nových kanalizačních stok se napojí na stávající částečně vybudovanou kanalizační síť. Původní obecní štěrbinová nádrž a obecní septik budou zrušeny.

„Nová čistírna odpadních vod bude umístěna na pozemku v majetku obce, situovaném v její východní části,“ dolpnila Věra Štafflová, specialistka pro rozvoj vztahů s veřejností VSOZČ.

Budoucí systém odkanalizování umožní napojení všech objektů v obci na veřejnou kanalizaci a zajistí čištění odpadních vod v souladu s požadavky na jeho kvalitu.