V současné době se dělá fasáda věže, čímž by měly být práce na obnově kostela ukončeny. „Letos se nám podařilo obnovit krov věže kostela, což byla akce za skoro dva a půl milionu korun,“ vysvětluje starosta Horní Blatné Robert Petro.
S financováním obci pomohlo jak Ministerstvo kultury, tak Krajský úřad Karlovarského kraje, kteří dohromady poskytly dotace ve výši sedmi set tisíc korun. Náklady na fasádu vyčíslil starosta na jeden a půl milionu z čehož by jedna třetina měla být opět pokryta z dotačních titulů. „Jsme rádi, že dotace můžeme čerpat. Bez nich, bychom se do takovýchto nákladných akcí nemohli pustit,“ uzavřel starosta Horní Blatné.