To stojí mimo jiné ve zprávě inspekce památkářů Ministerstva kultury. Ti od 24. srpna do 25. listopadu prověřovali, jak společnost Lázně Kyselka plní povinnosti vlastníka kulturní památky vůči budovám, jež má ve svém vlastnictví v Kyselce.

Výsledky tříměsíční kontroly tedy vyvrátily připomínky obsažené v podnětu Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví, která tvrdila, že společnost Lázně Kyselka se obnově patřičně nevěnuje a že jde o řízenou devastaci.

„Výsledek kontroly nás velmi potěšil," uvedl Miroslav Perout, ředitel společnosti Lázně Kyselka. „Mrzí nás, že společnost byla terčem neoprávněné kritiky. Nedůvodné očerňování obecně prospěšné společnosti jen nesmyslně škodí."

Kontrolní orgán považuje provedení všech prací ze strany společnosti Lázně Kyselka za příkladné. U dosud realizovaných záchranných a obnovovacích prací potvrzuje jejich korektní, zákonné a památkově citlivé provedení.

„Loni a zejména letos jsme v Kyselce udělali velký kus práce, proto je pro nás takové uznání oceněním a povzbuzením do další práce," podotkl předseda správní rady společnosti Lázně Kyselka Vladimír Lažanský. „Povaha lokality vyžaduje, abychom nesoustředili všechny síly jen na jeden objekt, ale vždy musíme v celém rozlehlém areálu pracovat na více místech. Posledním z mnoha úspěchů, jímž se můžeme pochlubit veřejnosti, je obnovení střešní kupole s definitivním krovem na věži objektu Vilemína. Doufáme, že se nám do konce roku podaří osadit i zastřešení věže Mattoniho vily," konstatoval Lažanský.

Podrobnější informace o postupu prací na obnově památek v Kyselce a dosažených výsledcích jsou k dispozici na internetových stránkách www.laznekyselka.org, a to včetně bohaté fotodokumentace.