Jak uvádí AOPK ČR na svém webu, díky snadné dostupnosti je lokalita v období květu upolínů významnou přírodovědnou atrakcí v regionu. Nejjižnější výběžek lokality je sušší s malým hadcovým výchozem a mikropopulací kriticky ohroženého sleziníku nepravého. V přírodní památce je možné také najít například kosatec sibiřský, vachtu trojlistou, prhu arniku nebo zmiňované orchideje - prstnatec Fuchsův a prstnatec májový.

Na místě je také upozornit případné návštěvníky, že lokalita je přísně chráněná a rostliny se nesmí nijak poškozovat či trhat.