Ceny vítězům ankety předal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, krajský radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár, starostové a zástupci měst a obcí regionu.

"Součástí akce se stalo také předání ocenění u příležitosti oslav 30. výročí založení Svazu důchodců České republiky nyní Senioři České republiky," doplnila Jana Pavlíková, krajská tisková mluvčí. "Jedná se o ocenění za dlouholetou nebo mimořádnou aktivitu členů v Karlovarském kraji."

Letošní vánoční strom je stříbrný smrk a pochází z Čechovy ulice.
Vánoční strom už stojí před Thermalem, podívejte se

V letošním roce přišlo do ankety rekordních 82 nominací a nominováno bylo 36 občanů. „V našem kraji žije celá řada aktivních seniorů, kteří jsou nepostradatelní pro své rodiny a přátele, ale navíc ještě mají čas pomáhat tam, kde je to zapotřebí a věnovat se svým koníčkům. Tito mimořádní lidé si zaslouží naši úctu a budeme se snažit i prostřednictvím cen v krajské anketě jim poděkovat za úsilí, jež často zůstává očím veřejnosti skryto,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. Pro účastníky slavnostního vyhlášení výsledků ankety bylo připraveno také vystoupení zpěváka Milana Drobného, k poslechu a k tanci zazpívala Kateřina Bodláková s kapelou „Vedvouband“.

Přehled držitelů titulu Senior roku 2021 Karlovarského kraje:

Alois Ježek (Karlovy Vary, 86 let) je přední kulturní osobností Karlových Varů, v letech 1996 - 2000 byl ředitelem Karlovarského symfonického orchestru a poté ředitelem Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka

Vanda Vlasáková (Karlovy Vary, 75 let) je i ve svých úctyhodných 75 letech dosud aktivně pracující důchodkyně. Celý svůj život zasvětila jedinému povolání. Před důchodem pracovala jako masérka a v současné době pracuje v Tyflocentru Karlovy Vary.

MUDr. František Uhlík (Kynšperk nad Ohří, 73 let) je praktický lékař pro dospělé v Kynšperku nad Ohří, který byl v roce 2019 oceněn v anketě Zdravotník Karlovarského kraje. Je nejen skvělým lékařem, ale také zaměstnavatelem.

Přehled držitelů Ceny hejtmana Karlovarského kraje:

Alena Veithová (Sokolov, 76 let) dlouhá léta vede Klub seniorů Vítězná Sokolov.

Katarina Rodinová (Karlovy Vary, 68 let) je ve svých 68 letech stále aktivní trenérkou synchronizovaného plavání při TJ Slovan Karlovy Vary. Každý týden se od roku 1988 věnuje s děvčaty suché i mokré přípravě a trénují povinné prvky i sestavy.

Helena Elízová (Rotava, 76 let) je ve svých 76 letech stále aktivní členkou SDH Rotava, od roku 2014 je jednou z vedoucích kroužku Mladých hasičů při SDH Rotava.

Ivan Cetl (Kraslice, 70 let) není senior, ale Superman. Od prosince 2016, kdy začal jako penzista pracovat pro Potravinovou banku Karlovarského kraje, z.s., mu rukama prošly desítky tun potravinové pomoci. To není nadsázka, to je skutečnost. Je vždy připravený zapojit se do práce a pro mnohé kolegy je velkým vzorem.

Alena Nožičková (Dalovice, 83 let) od roku 1991 pracovala jako předsedkyně z.o. ROSCA K. Vary, organizace pomáhající nemocným s roztroušenou sklerózou. V této pozici nepracuje asi tři roky, přesto dále pomáhá postiženým.

Předání ocenění u příležitosti oslav 30. výročí založení Svazu důchodců České republiky nyní (Senioři České republiky):

Městská organizace Mariánské Lázně

Dagmar Blažková je dlouholetou členkou kulturní komise, má zájem o její rozsáhlou činnost a je její zapisovatelkou. V roce 2020 se zúčastnila soutěže Babička roku a postoupila do celostátního kola, kde se umístila na krásném druhém místě.

Jana Drašnarová je členkou výboru organizace a předsedkyní kulturní komise. Velkou práci ve prospěch seniorů dokazuje značný počet uskutečněných kulturních a společenských akcí. Je také členkou Krajské rady seniorů a zastává funkci předsedy revizní komise.

Marie Kozlová více než 10 let vykonává funkci předsedkyně sociální komise. Její aktivita je spojená i s předčítáním pro děti v mateřské školce. V roce 2019 se umístila na prvním místě v soutěži Babička roku, jde tedy o historicky první vítězku v této soutěži v Karlovarském kraji.

Eva Lanczová pracuje jako místopředsedkyně organizace. Významně a ochotně spolupracuje na všech úsecích v klubu. Zajišťuje veškerou komunikaci s veřejností na počítači. Je také důležitou spolupracovnicí v Krajské radě seniorů Karlovarského kraje.

Karel Lokajíček je nejdéle působícím členem a předsedou v organizaci, a to již 28 let. Je držitelem řady ocenění za práci se seniory. Řídí, koordinuje veškerou činnost v organizaci, komunikuje se zástupci města Mariánské Lázně. Členové kluby si jeho práce velmi váží a hodnotí ji na výbornou. I přes jeho věk je obdivuhodné, že vykonává tak zodpovědnou a náročnou funkci.

Marie Nocarová, dlouholetá členka výboru, je zároveň předsedkyní komise pro občanské záležitosti a společně s Městským úřadem zajišťuje jubilea seniorů. Řídí právnickou poradnu a je vždy připravena pomoci.

Edel Prousková je druhou nejdéle sloužící členkou jak v organizaci, tak ve výboru, kde zastává funkci předsedkyně turistické komise. Pod jejím vedením vzniká nejvíce akcí. Věnuje se všem seniorům, zejména pomáhá těm méně pohyblivým. Pro ostatní organizuje vycházky a půldenní zájezdy do přírody a krásami okolí.

Městská organizace Loket

Milada Antošová je zakladatelkou seniorské organizace společně s dalšími čtyřmi členy. Jako předsedkyně se své funkce zhostila na jedničku a tím se jí povedlo vytvořit výborný základ pro činnost a zajistit zázemí pro další seniory. V současné době paní Miladě zdravotní stav neumožňuje aktivní činnost, ale i přesto udržuje kontakt a sleduje i nadále činnost organizace.

Anna Jakubáčová patří mezi spoluzakladatelky seniorské organizace v Lokti. Po celou dobu již od založení byla pokladní a nyní je členkou revizní komise. Je velmi nápomocná na všech akcích. Je možné ji požádat a jakoukoliv činnost a vždy ji vykoná s chutí a pečlivě.

Zdeňka Štěpánová ve výboru zastává funkci kulturní referentky. Je velmi aktivní a zodpovědná. Všechny akce a zájezdy, které připraví, jsou nejen kulturním zážitkem, ale především pro všechny radostnou a poučnou záležitostí. Je velmi empatická a je radost s ní pracovat, především pak cestovat.

Městská organizace Krásno

Anna Mihoková ve výboru organizace se zabývá kulturní činností. Je vedoucí tanečního kroužku Radost. Založená skupina obohacuje činnost seniorů. Spolek reprezentuje při různých slavnostech v Karlovarském kraji, ale také v partnerských městech v Německu.

Městská organizace Karlovy Vary

Libuše Brožíčková má velké zásluhy na založení organizace pro seniory. Začínala ve funkci kulturní referentky. Dlouhá léta se věnovala aktivní a obětavé činnosti předsedkyně Krajské organizace a zároveň se starala o činnost seniorské klubovny na Růžovém vrchu. V době jejího působení měla organizace 1193 členů, proto jí právem ocenění patří.

Jana Pohanová je dlouholetou členkou organizace v Karlových Varech. Je velmi aktivní, dobrosrdečná a obětavě pracuje jako předsedkyně organizace slabozrakých.

Gudrun Jiravová v organizaci začínala jako pokladní a později pokračovala jako předsedkyně. Přičinila se o získání nových prostor a vybavení seniorského klubu na Úvalské ulici. V této době vytvářela mnoho nových volnočasových aktivit. Započala rekondiční pobyty v rekreačním středisku v Sezimovo Ústí, kam se jezdí dosud. Navázala také kontakty s německými partnery z Bambergu.

Jana Pacosová dlouholetá členka výboru organizace. Posledních 10 let se stará o evidenci členů. Je velmi obětavá a ochotná. Ve svém věku se snaží vždy pomoci s organizací akcí pro seniory.

Hana Brichcínová je dlouholetá členka. V současnosti pracuje jako členka revizní komise. Je ochotná vždy poradit a předat své bohaté zkušenosti z pracovního procesu.

Hilda Jambrichová je dlouholetá členka výboru seniorské organizace. Starala se o kulturní činnost. Spolupracovala s Karlovarským symfonickým orchestrem a Městským divadlem.

Jan Jambrich v minulých letech pracoval v rámci organizace v revizní komisi. Vždy patřil mezi velmi aktivní členy.