Místní sbor dobrovolných hasičů si připomínal 145. výročí založení a tomu odpovídal také program. Nechybělo dekorování historického praporu stuhou III. stupně. Připraven byl i průjezd kolony hasičských vozidel po vybraných městských částech Karlových Varů. Ve starorolském areálu dobrovolných hasičů probíhaly zajímavé ukázky hasičské činnosti.