Přijelo jich bezmála 70 z celého našeho regionu spolu se svými nejbližšími, aby si převzali maturitní vysvědčení z rukou svých třídních učitelů, kteří jim popřáli do dalšího života mnoho štěstí. Své maturitní vysvědčení si přišli vyzvednout mladí lidé z oborů zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum, nutriční asistent, masér sportovní a rekondiční a laboratorní asistent. Řada z nich zakončila středoškolské studium maturitou s vyznamenáním. Studenti zároveň složili slib zdravotníka.