„Obdrželi jsme dvě stížnosti a zhruba 8 podnětů a dotazů, adresovány byly různým odborům úřadu, ne všechny se ale týkaly rušení. Obdrželi jsme například i podnět k tomu, že čas zobrazovaný na obrazovce je špatný. Jedna stížnost se týkala samotné existence zařízení, druhá poukazovala na 'neetické a nehezké zasahování do veřejného prostoru elektronickou reklamní tabulí'," popsala stav věci mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Obrazovka má povolení od města ještě na čtyři měsíce, tedy do 14. srpna. Do té doby může promítat v pracovních dnech od 6 do 22 hodin, ve dnech pracovního volna a v klidu a státních svátcích od 8 do 22 hodin.

To se však nelíbilo některým obyvatelům z Horovy ulice. Těm vadila především vysoká svítivost obrazovky, která je obtěžovala v jejich bytech.

„Stavební úřad provedl v prosinci 2013 místní šetření, při kterém bylo konstatováno, že v ranních a večerních hodinách (od 6,00 hodin do 8,00 hodin a od 17,00 hodin do 22,00 hodin) zařízení obtěžuje okolí nadměrným svitem. Provozovatel byl proto vyzván, aby svítivost v těchto časech omezil, což se stalo a bylo prověřeno následnou kontrolou," vysvětlila mluvčí magistrátu.

„Mohu potvrdit, že se obrazovka po dokončení stavby parkoviště vrátí na své místo. S městem jsme ohledně svítivosti komunikovali a po jejich oznámení jsme přikročili ke snížení jasu," uvedl za firmu FAYRON, s.r.o., která je provozovatelem obrazovky, Tomášek.