Nejméně obydlený v republice. Prvenství, o které Karlovarský kraj jen tak nepřijde. Český statistický úřad zveřejnil data za poslední tři roky, z nichž vyplývá, že počet obyvatel stále klesá. Zásluhu na tom mají především nízké přírůstky. Oproti předchozím letům se ale stěhuje z kraje pryč méně lidí.

Počet obyvatel začal klesat po roce 2012. Údaje ze sčítání lidu z roku 2011 Karlovarskému kraji sečetly 310 tisíc lidí, což bylo více než v uplynulé dekádě. Od té doby ale čísla klesají, což potvrzuje i sběr dat ČSÚ od roku 2017 do loňska. „Populace v okresech Karlovarského kraje v letech 2000 -2006 nezaznamenávala celkem změn, počet obyvatel však v dalších letech 2006 – 2011 prudce narostl o přibližně 10 000 v důsledku porodnosti populace, která dorostla do reprodukčního věku,“ uvádí dokument Zpráva o zdraví obyvatel Karlovarského kraje, který zpracovali krajští hygienici. „Od roku 2011 až dosud ale dochází k významnému poklesu počtu obyvatel,“ doplňují hygienici.

Co do počtu obyvatel zůstává Karlovarský kraj nejmenší. „Obyvatelstvo kraje tvořilo v roce 2020 2,7 procent všech obyvatel České republiky,“ vypočítává Jana Špačková z Krajská správa Českého statistického úřadu v Karlových Varech. Nejvíce obydleným městem kraje jsou Karlovy Vary, které měly ke konci roku 2020 necelých 48 a půl tisíce obyvatel. Nejméně lidí najdeme v obci Přebuz na Sokolovsku, kde jich žije něco málo přes sedm desítek. Je zároveň nejmenší obcí republiky.

Na „vylidňovací bilanci, se podepisuje především vyšší počet zemřelých než narozených. Poslední tři roky ročně zemře okolo tři a půl tisíce lidí, zatímco počet nově narozených nepřesahuje číslo 2900. „V Karlovarském kraji zemřelo v roce 2020 123 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 2 654, z toho bylo 1 405 mužů a 1 249 žen,“ doplňuje Jana Špačková.

Mezi zemřelými jich bylo v našem kraji nejvíce ve věku 70 až 79 let (30,0 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost (tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených) činila v kraji 1,5 ‰.

Oproti předchozím letům ale klesá počet lidí, kteří se z kraje vystěhují a změní si trvalé bydliště. Ještě v roce 2017 jejich počet vystoupal nad 3491, v roce 2020 to bylo jen 2 577 lidí. „Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 78,6 procent všech vystěhovaných a do ciziny 21,4 procent,“ uvádí krajská správa. V roce 2020 se naopak přistěhovalo 2317 obyvatel. Stále ej to méně, než kolik jich kraj opustí, číslo je ale mnohem menší než v posledních třech letech. V roce 2018 opustilo kraj více než 3600 lidí. Podle Mezinárodního poradenského centra obcí, které v roce 2017 vytvářelo v Karlovarském kraji průzkum, odcházejí především do Prahy, Plzně nebo Středočeského kraje. „Zajímavou lokalitou pro život je také město Brno. Hlavním důvodem odchodu z kraje je studium a zaměstnání spolu s finančním ohodnocením, dále jsou to lepší možnosti trávení volného času a dopravní dostupnost,“ doplnilo centrum k důvodům vystěhovávání.