„Environmentální vyúčtování poskytují krajům cennou zpětnou vazbu v přehledné a vizuálně atraktivní formě. Chceme takto jeho obyvatelům poděkovat za jejich ekologické úsilí a také je motivovat k ještě většímu zapojení do ochrany naší planety,“ uvádí Lýdia Stanková, manažer marketingových projektů společnosti REMA Systém.

Jak Karlovarský kraj v roce 2023 šetřil životní prostředí?

Množství odevzdaného vysloužilého elektrozařízení je pro účely environmentálního vyúčtování přesně přepočítáno na ušetřenou elektrickou energii a další zdroje: primární suroviny, vodu či ropu. Stejně tak je uvedeno i množství CO2, které díky odevzdání starého elektra k recyklaci nebylo vyprodukováno a vypuštěno do atmosféry. Obyvatelé Karlovarského kraje tak díky odevzdání elektroodpadu k recyklaci ušetřili:

· 227 689 kWh elektrické energie

· 377 517 kg primárních surovin

· 103 127 m3 vody

· 411 222 l ropy

· a snížili produkci CO2 o 983 643 kg.

Pro představu, uvedené množství ušetřené vody by pokrylo průměrnou roční spotřebu vody asi 653 čtyřčlenných domácností. Uspořená elektrická energie by pokryla roční spotřebu 65 průměrných českých domácností. A uvedené množství CO2 odpovídá emisím oxidu uhličitého, které by za celý rok ježdění autem s benzínovým motorem vyprodukovalo přibližně 315 českých rodin.