Soutěž mladých pěvců má za sebou více než půlstoletou nepřetržitou historii. Co stálo u jejího zrodu?

Myšlenka a návrh na uskutečnění pěvecké soutěže v Karlových Varech byly prosloveny poprvé v létě roku 1965 a její první ročník se uskutečnil již o rok později. Šlo o návrh pěvecké soutěže pro posluchače uměleckých škol se dvěma věkovými kategoriemi, kdy praktická část realizace a iniciativa zůstaly na nás v Karlových Varech, tedy na mně a pozdější tajemnici soutěže Marii Drlíkové.

Říkáte, pane řediteli, byla proslovena. To zní až příliš skromně! Sám jste absolvoval studium zpěvu na Pražské konzervatoři a mezitím jste pracoval v Kulturním a společenském středisku v Karlových Varech, šéfoval jste Mladé scéně a organizoval jste I. Mezinárodní jazzový festival v Československu, spolupracoval jste se Suchým a Šlitrem, zakládal jste Horníčkovy Hovory H a působil jste jako asistent režie v Městských divadlech pražských. S myšlenkou pěvecké soutěže jste se tedy vracel ke kořenům. Ale jistě jste u ní nezůstal sám.

Garantem projektu se stala rektorka Akademie múzických umění, bývalá vynikající pěvkyně profesorka Marie Budíková Jeremiášová, spolu s profesorem Karlem Leissem, vedoucím pěveckého oddělení Pražské konzervatoře. Profesorka Budíková pak logicky byla na dlouhou dobu, až do roku 1983, předsedkyní odborné poroty. Už od počátku bylo rozhodnuto o pravidelném počtu devíti členů odborné poroty s tím, že vedle pedagogů a vynikajících pěvců budou zvány osobnosti hudebního světa, především v souvislosti s koncertním a operním zpěvem. A tak o soutěžících do roku 1990 rozhodovali profesorky a profesoři Vlasta Linhartová, Věra Passerová, Mária Vlková Smutná, Marta Boháčová, Bohumila Lisá Jechová, Zlatica Livorová, Jarmila Vrchotová, Jarmila Krásová, Běla Syková, Lilka Ročáková, Janko Blaho, Beno Blachut, René Tuček a Vilém Přibyl. Na druhé straně osobnosti, jako byli prof. Alfréd Holeček, dr. Vilém Pospíšil, prof. dr. Václav Holzknecht, předseda poroty v letech 1984 až 1989, a další.

V organizačním čele pěvecké soutěže jste ale mohl zůstat pouze do roku 1971. Základ, který jste položil, byl ovšem tak pevný, že pak mohl žít beze změn dalších téměř dvacet let. Na prahu svobodné éry naopak paradoxně hrozil soutěži zánik, ale to jste se už zase směl vrátit a iniciovat téměř znovuzrození. Soutěž se proměnila jako mávnutím kouzelného proutku. Ovšem vašeho!

Rok 1990 přinesl zásadní změnu v organizaci a personálním obsazení v kulturním životě Karlových Varů. Tyto změny měly velký vliv i na další setrvání a pokračování pěvecké soutěže. V transformovaném kulturním centru Amethyst vznikl řídící výbor soutěže, složený z hudebních odborníků a vynikajících umělců z celé republiky. Začala spolupráce s Andrejem Kucharským, vynikajícím pěvcem a pedagogem žijícím v Mnichově, z jehož iniciativy vznikly interpretační kurzy, které sám v prvních létech vedl. Soutěž byla rozšířena o třetí kolo, interpretaci jedné árie s orchestrálním doprovodem. Byla otevřena kategorie PÍSEŇ a dvě věkové kategorie byly nazvány JUNIOR (dnes do 24 let včetně) a OPERA (dnes do 35 let včetně). V roce 2014 byla otevřena zatím poslední kategorie OPERNÍ NADĚJE (jednodenní soutěž pro 16 až 20leté studenty uměleckých škol).

Nechci vás tím odvádět od základní koncepce pěvecké soutěže, od směřování a udržování vysoké úrovně, jejímž garantem byla a stále je odborná porota. Otázka tedy míří k vašemu pohledu na porotu Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka.

Porota byla počtem ustálena na jedenáct členů, s dominantní osobností Petera Dvorského, který je předsedou poroty prakticky od roku 2001. Za dobu od roku 1990 až do minulého roku se v čele poroty vedle Petera Dvorského vystřídali publicista dr. Lubomír Čížek, dirigenti František Vajnar a Jiří Stárek a pěvci Ivo Žídek, Andrej Kucharský, Jindřich Jindrák, František Dáňa, Eva Randová a Magdaléna Blahušiaková. Z osobností jsme přivítali v Karlových Varech např. Korejce Young Chul Choie, Američanku Sarah Meredith Livingstonovou, Rakušana Waltera Berryho, dirigenty Oskara Danona nebo Serge Baudo, Kanaďana Alaina Nonata, Japonce Akihiki Moriho, Itala Antonia Carangela, ale také Gabrielu Beňačkovou, Annu Barovou, Jaroslava Horáčka, Karla Petra, Milana Stříteského, dramaturgy Ondřeje Hučína, Beno Blachuta mladšího a mnoho dalších odborníků.

Jak je tomu letos?

52. ročník soutěže má v tomto roce rekordní počet porotců. Jednak soutěž OPERNÍ NADĚJE má svoji samostatnou odbornou porotu, v níž zasedají především pedagogové konzervatoří a vysokých hudebních škol. Naopak v porotě kategorií PÍSEŇ, JUNIOR a OPERA jsou členy významní pedagogové, osobnosti koncertní a operní pěvci, často s velikou evropskou a světovou kariérou, také ředitelé, režiséři a dramaturgové významných českých, slovenských nebo světových operních scén. V jejich pestrém složení je garance optimálního rozhodování o pěveckých výkonech soutěžících. Upřednostnění některých pohledů na soutěžní výkon je právem rozhodování každého porotce, které za sebe nemusí nikdo obhajovat. Základ stanov jmenování členů odborné poroty Mezinárodní pěvecké soutěže v Karlových Varech vychází z ověřené nutnosti vytvořit mozaiku různosti pohledů na výkon pěvce. Zahrnuje názor pedagoga, pěvce, režiséra, dramaturga, dirigenta, kritický pohled na připravenost repertoáru, tvorbu tónu, zajímavý a krásný zpěv, intonaci, frázování, styl, ale také na perspektivu typu a osobnosti pěvce.

PROGRAM SOUTĚŽE

Úterý 7. 11. 2017 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 13:00 18:30

II. kolo kategorie OPERA

Středa 8. 11. 2017 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ

I. kolo kategorie PÍSEŇ / 09:30 12:30

II. kolo kategorie PÍSEŇ / 14:30 17:00

Čtvrtek 9. 11. 2017 / KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO / 15:00 18:00

Finálová kola kategorií JUNIOR a OPERA

Karlovarský symfonický orchestr řídí František Drs

Čtvrtek 9. 11. 2017 / Hotel KRIVÁŇ / 21:00

Slavnostní vyhlášení výsledků

Pátek 10. 11. 2017 / KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO / 19:00

Slavnostní galakoncert vítězů a laureátů soutěže s orchestrem a udílením cen

Karlovarský symfonický orchestr řídí František Drs